Các cơ quan quản lý, tổ chức quản lý, hỗ trợ người lao động ở Nhật Bản

Để người lao động có thể hiểu rõ hơn về bộ máy cơ quan chức năng có thẩm quyền quản lý về lao động việc làm. Quản lý những công ty, doanh nghiệp, tổ chức đủ điều kiện đưa người đi xuất khẩu lao động. Chúng tôi xin gửi đến các bạn thông tin về các cơ quan này, để người lao động có cái nhìn tổng quan nhất.

Cần tư vấn thông tin, hãy liên hệ với đội ngũ tư vấn để được hỗ trợ nhanh nhất!

098.345.8808098.345.8808 0986.894.3090986.894.309 098.10234.08098.10234.08

 1. Bộ Lao Động Thương Binh – Xã Hội

Bộ Lao Động Thương Binh – Xã Hội được thành lập ngày 16 tháng 2 năm 1987 theo quyết định số 782/HĐNN của Hội đồng Nhà nước hợp nhất hai Bộ: Bộ Lao động và Bộ Thương binh và Xã hội thành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Địa chỉ: 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.6270.3613 – 04. 6273.0615

Fax: 04.6270 3609

Website: www.molisa.gov.vn

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực; Việc làm, dạy nghề, lao động, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp), an toàn lao động, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội) trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm quản lý tất cả những tổ chức liên quan đến việc làm, tiền lương bảo hiểm, quyền lợi của người lao động Việt Nam trong và ngoài nước. Là cơ quan có quyền cấp phép cho những tổ chức, doanh nghiệp có đủ điều kiện đưa người lao động đi xuất khẩu lao động tất cả các thị trường nước ngoài.

 1. Cục Quản Lý Lao Động Nước Ngoài ( DOLAB)

Địa chỉ: 41 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 04 3824 9517

Website: www.dolab.gov.vn

 

Cục Quản lý lao động ngoài nước là đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Cục Quản lý lao động ngoài nước có tên giao dịch quốc tế là Department of Overseas Labour, viết tắt là DOLAB.

DOLAB là tổ chức trực tiếp quản lý mảng lao động làm việc tại nước ngoài. Theo đúng nhiệm vụ được qui định theo quyết định của chính phủ. DOLAB có nhiệm vụ là:

 • Các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
 • Các văn bản thỏa thuận, nội dung đàm phán về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giữa Việt Nam với các nước, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế.
 • Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy định của Nhà nước, của Bộ về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
 • Thẩm định, trình Bộ cấp, đổi và thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ.
 • Hướng dẫn việc đăng ký hợp đồng, báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật; giám sát hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.
 • Chỉ đạo, tổ chức công tác quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và xử lý những vấn đề liên quan đến người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

DOLAB chính là tổ chức trực tiếp quản lý những doanh nghiệp, công ty, tổ chức đưa người đi XKLĐ, và cũng chính là tổ chức đứng ra giải quyết những vấn đề phát sinh về thị trường xuất khẩu lao động giữa Việt Nam và nước ngoài.

 

 1. Hiệp hội thực tập kĩ năng quốc tế OTIT

Do JITCO là một tổ chức pháp nhân công ích không thuộc cơ quan nhà nước tiến hành việc thanh tra tại chỗ mà không có bất kỳ thẩm quyền pháp lý nào nên trong Luật mới 2018 sẽ thành lập cơ quan quản lý chương trình TTS kỹ năng gọi tắt là OTIT.

OTIT là tên viết tắt của Organization for Technical Intern Trainning. Tiếng Việt là Hiệp hội thực tập kỹ năng quốc tế. OTIT là tổ chức được chính phủ Nhật Bản lập ra, có quy trình hoạt động phù hợp với quy trình mới của thực tập sinh kỹ năng nước ngoài của Nhật Bản. OTIT có chức năng chính là hỗ trợ thực tập sinh kỹ năng, giám định và chấp nhận các đơn vị tiếp nhận mới đăng ký, phê duyệt kế hoạch thực tập kỹ năng, quản lý hoạt động của các tổ chức quản lý (Nghiệp đoàn) và tổ chức thực hiện (công ty tiếp nhận).

Điện thoại: (0120-250-168 (miễn phí gọi điện)

Website:  http://www.otit.go.jp

JITCO được thành lập vào năm 1991. Chính sách cơ bản của JITCO là để hỗ trợ và góp phần thúc đẩy các hoạt động của hệ thống đào tạo nước ngoài tại Nhật Bản, như hướng dẫn, hỗ  trợ các cá nhân, tổ chức đang làm việc, học tập, đào tạo tại Nhật Bản thực hiện các quyền, nghĩa vụ khi sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của luật di trú, luật lao động và các quy định khác. Tuy nhiên, đơn vị này không thuộc chính phủ mà chỉ là tổ chức công ích, do vậy quá trình hoạt động cũng như giám sát hoàn toàn không có quyền hạn pháp lý cũng như chế tài xử phạt được chính phủ quy định.

Tổ chức JITCO đã chính thức dừng hoạt động từ ngày 01/11/2017 và tổ chức OTIT sẽ thay thế JITCO trong việc quản lý thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản.

Một số hoạt động của tổ chức OTIT:

 • Hướng dẫn và chỉ đạo cho các cơ quan phái cử của các nước cũng như các doanh nghiệp, đoàn thể tư nhân đang thực hiện việc tiếp nhận thực tập sinh để chương trình Thực tập kỹ năng tại Nhật Bản được tiến hành tốt đẹp.
 • Hướng dẫn và hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi pháp lý của thực tập sinh theo quy định của luật pháp Nhật Bản, đồng thời tư vấn, giải quyết những lo lắng, các vấn đề của thực tập sinh.
 • Hỗ trợ các cơ quan tiếp nhận, thực tập sinh kỹ năng và các cơ quan phái cử nhằm nâng cao hiệu quả của chương trình.
 • Hướng dẫn thực tập sinh về những thủ tục, quy trình nhằm đảm bảo quyền lợi của thực tập sinh trong thời gian thực tập kĩ năng tại Nhật Bản.
 1. Thông tin về các cơ quan đại diện cho Việt Nam tại Nhật Bản.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

Ðịa chỉ: 50-11, Motoyoyogi-cho Shibuya- ku,Tokyo 151

Ðiện thoại:  (0081) 813-346 63 313 –  (0081) 346 63 314;

Fax:  (0081) 346 63 391 –  (0081) 346 67 652

 

Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản

Ðịa chỉ: 2F Wact Yoyogi Uehara Bldg, 10-4 Motoyoyogi-cho, Shibuya-ku, Tokyo 151-0062

Điện thoại: (0081)334664324

Fax: (0081)334664314

 

Trên đây là những tổ chức, có quyền hạn và quản lý về thực tập sinh nhật bản, quản lý những công ty cũng như có trách nhiệm đưa ra những qui định, trong xuất khẩu lao động. Các bạn hãy tham khảo kĩ nhé.

 

Cần tư vấn thông tin, hãy liên hệ với đội ngũ tư vấn để được hỗ trợ nhanh nhất!

098.345.8808098.345.8808 0986.894.3090986.894.309 098.10234.08098.10234.08

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of