Danh sách xếp hạng 1000 công ty môi giới nhân lực Đài Loan năm 2020

Mới đây nhất, Bộ Lao động Thương Binh xã hội và Cục quản lý lao động nước ngoài  đưa ra danh sách hơn 1000 công ty môi giới nhân lực Đài Loan.  Theo bảng đánh giá theo mức độ A, B, C thì có hơn 300 công ty môi giới xếp hạng A, hơn 600 công ty môi giới xếp hạng B, và 45 công ty xếp hạng C.

Thị trường xuất khẩu lao động Đài Loan là thị trường có nhiều người Việt nam tham gia đi làm chỉ xếp sau Nhật Bản. Tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 10-2019 hơn 13.400 lao động (trong đó có hơn 4.600 lao động nữ), bằng 92,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cần tư vấn thông tin, hãy liên hệ với đội ngũ tư vấn để được hỗ trợ nhanh nhất!

098.345.8808098.345.8808 0986.894.3090986.894.309 098.10234.08098.10234.08


Dẫn đầu thị trường thu hút lao động Việt Nam đến làm việc là Nhật Bản với hơn 8.320 lao động, trong đó có hơn 3.000 lao động nữ. Tiếp theo là Đài Loan với hơn 4.200 lao động, Hàn Quốc hơn 640 lao động, UAE là 42 lao động, Macao là 116 lao động, Ả rập – Xê út với 61 lao động và các thị trường khác.

Dưới đây là danh sách các công ty môi giới nhân lực Đài Loan để các bạn có thể tham khảo:

 107年度私立就業服務機構從事跨國人力仲介服務品質評鑑評鑑成績
DANH SÁCH XẾP LOẠI CÁC CÔNG TY MÔI GIỚI NHÂN LỰC ĐÀI LOAN NĂM 2018
編號 Số thứ tự 機構名稱                         Tên Công ty môi giới 機構地址 Địa chỉ 一、品質管理(26分) Chất lượng Quản lý (26 Điểm) 二、違規處分(10分)  Xử phạt vi phạm (10 điểm) 三、顧客服務(49分) Chăm sóc khách hàng (49 điểm) 四、其他事項(15分) Nội dung khác (15 điểm) 總分(100分) Tổng số điểm (100 điểm) 級別 Xếp loại
1 東南亞人力資源管理顧問有限公司 臺北市松山區南京東路5段63號6樓 26 10 46.68 13 95.68 A
2 品翔國際股份有限公司 新竹縣竹北市光明六路東1段253號2樓 22 10 47.67 13 92.67 A
3 友連一有限公司 桃園市平鎮區延平路三段83號2樓 24 10 47.11 9 90.11 A
4 晟信人力仲介股份有限公司 臺南市安平區建平12街148巷12、14號1樓 24 10 48.03 12 94.03 A
5 立信人力仲介股份有限公司 嘉義市西區福民里重慶路156號 22 10 47.54 11 90.54 A
6 聖力國際股份有限公司 臺北市大同區民族西路269號7樓 24 10 46.7 9.5 90.2 A
7 守信外勞仲介有限公司 臺北市中山區撫順街23號3樓 26 10 47.48 14.8 98.28 A
8 宇康人才仲介有限公司 桃園市中壢區中央西路2段281號3樓 23 10 47.19 12 92.19 A
9 永通國際開發股份有限公司 臺北市內湖區瑞光路513巷22弄5號8樓之2 26 10 48.08 14 98.08 A
10 創歆實業有限公司 臺北市大同區長安西路66號9樓之1 24 10 46.65 10.5 91.15 A
11 聯廣國際人力資源管理有限公司 臺南市南區金華路1段484巷71弄4號 22 10 47.06 11.3 90.36 A
12 真理國際有限公司 臺北市內湖區民權東路六段180巷6號6樓之1 24 10 46.93 11 91.93 A
13 唐龍塞企業有限公司 臺中市西屯區市政路500號10樓之6 23 10 47.34 10 90.34 A
14 鎵興國際股份有限公司# 臺北市中正區忠孝東路1段76號8樓之2 26 10 47.9 13.5 97.4 A
15 金台灣人力仲介企業有限公司 嘉義縣民雄鄉興南村頭橋534號1樓 24 10 48.22 9.5 91.72 A
16 協展人力仲介股份有限公司 臺北市中正區忠孝東路1段76號8樓之4 26 10 47.6 12 95.6 A
17 世丞國際有限公司 高雄市仁武區文學八街37號1樓 24 10 47.47 9.3 90.77 A
18 聯友人力資源管理顧問有限公司 宜蘭縣羅東鎮純精路2段143號7樓 23 10 47.62 10.5 91.12 A
19 好力國際股份有限公司 臺北市中山區南京東路2段11號9樓之1 26 10 47.71 10 93.71 A
20 東聯人力資源管理顧問有限公司 臺北市松山區復興南路1段45號8樓 26 10 46.85 11 93.85 A
21 安麗人力資源顧問有限公司 桃園市桃園區縣府路284之2號 24 10 46.74 11 91.74 A
22 聖豐國際股份有限公司 高雄市岡山區中山北路148巷28弄15號1樓 24 10 47.85 9 90.85 A
23 鎮大實業股份有限公司 臺北市松山區復興北路191號5樓之2 24 10 47.14 12 93.14 A
24 皇典貿易有限公司 臺中市西屯區文心路3段241號3樓之2 23 10 46.9 14 93.9 A
25 瑋霖企管顧問有限公司 桃園市桃園區國際路1段1007號1樓 24 10 47.11 13.5 94.61 A
26 翔威人才仲介有限公司 臺南市東區大同路2段615號12樓之3 24 10 47.01 10 91.01 A
27 通穩國際有限公司 臺北市內湖區安美街161號3樓 22 10 46.34 13 91.34 A
28 宏泰國際人力仲介股份有限公司 嘉義縣朴子市海通路112號 26 10 47.39 12.5 95.89 A
29 泰順人力仲介有限公司 臺南市東區裕信路131號2樓 24 10 47.78 11.5 93.28 A
30 玖穎國際開發有限公司 臺中市南屯區水安街23號1樓 22 10 47.89 11 90.89 A
31 旭亞人力資源管理顧問有限公司 桃園市中壢區三光路84號3樓 26 10 46.61 13 95.61 A
32 吉貿人力仲介有限公司 新北市中和區明仁街12之1號2樓 24 10 47.15 12 93.15 A
33 萬洋人力資源管理顧問有限公司 桃園市蘆竹區南崁路175巷11號1樓 24 10 47.57 9 90.57 A
34 力順人力資源管理顧問股份有限公司 苗栗縣頭份市尖下里尖豐路614號 22 10 46.95 12 90.95 A
35 宏維國際開發有限公司 桃園市中壢區環北路600號2樓 24 10 47.32 10 91.32 A
36 力佰代國際開發有限公司 高雄市左營區新庄仔路788巷23號 22 10 48.13 10.2 90.33 A
37 全國人力仲介有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段303號11樓之1 26 10 47.41 10 93.41 A
38 丰元國際有限公司 臺中市豐原區頂街里向陽路15號1樓 22 10 46.78 13 91.78 A
39 聯亞人力資源管理顧問有限公司 臺北市大安區和平東路2段295號3樓 26 10 47.49 15 98.49 A
40 禾畯有限公司 臺北市信義區松仁路178號2樓 22 10 47.76 11 90.76 A
41 順立開發有限公司 彰化縣彰化市金馬路2段518號1樓 23 10 46.77 11 90.77 A
42 巨興國際開發有限公司 桃園市中壢區環北路398號7樓之3 24 10 47.13 14 95.13 A
43 長賀國際有限公司 高雄市左營區重信路346號 24 10 47.07 10 91.07 A
44 勝亞人力資源管理顧問有限公司 高雄市楠梓區軍校路800號13樓之1 24 10 47.47 12 93.47 A
45 鴻寶國際有限公司 臺北市松山區八德路3段81號4樓之2 24 10 46.15 10.5 90.65 A
46 宏鉅國際企業有限公司 雲林縣斗南鎮西岐里大同路259號1樓 26 10 47.53 12 95.53 A
47 昇孚企業管理有限公司 苗栗縣竹南鎮照南里華東街3號1樓 22 10 46.93 11.5 90.43 A
48 資生人力資源管理顧問有限公司 臺南市東區崇德二十一街113號1樓 26 10 47.14 9.6 92.74 A
49 凱銓企業股份有限公司 臺北市中山區長安東路2段110號11樓 24 10 48.55 9 91.55 A
50 聯宏人力資源管理顧問股份有限公司 彰化縣員林市北和街55號1樓 25 10 46.89 12 93.89 A
51 晨潔人力資源有限公司 桃園市蘆竹區吉林路101號14樓 24 10 45.07 11.1 90.17 A
52 優格國際有限公司 新北市新店區建國路257號6樓之8 24 10 48.23 11 93.23 A
53 力捷人力資源管理顧問有限公司 新竹縣竹北市溝貝街1巷52弄8號 22 10 48.06 12.5 92.56 A
54 瑞禾國際開發有限公司 高雄市苓雅區憲政路46巷9之4號5樓 24 10 47.66 10.2 91.86 A
55 祥陞國際貿易有限公司 新北市三峽區中華路22號3樓之2 26 10 46.59 9 91.59 A
56 友信人力資源有限公司 彰化縣彰化市中興路109之1號1、2樓 24 10 47.91 11 92.91 A
57 南亞國際有限公司 新北市新莊區新泰路305巷13號 26 10 47.34 11.5 94.84 A
58 環久國際開發有限公司 臺中市南區美村路2段186號4樓之2 24 10 47.21 12 93.21 A
59 齊格國際企業有限公司 新北市板橋區三民路1段183號2樓 23 10 47.22 12 92.22 A
60 翔陽國際有限公司 新竹市東區文華里田美一街49之2號 23 10 47.4 11.5 91.9 A
61 豐康國際股份有限公司 苗栗縣竹南鎮永貞路3段57之1號 24 10 46.03 11 91.03 A
62 家信國際企業有限公司 臺南市永康區大橋一街103巷192號1樓 24 10 46.43 11 91.43 A
63 國群人力仲介有限公司 高雄市鳳山區長樂街46號1樓 23 10 47.13 13.3 93.43 A
64 才大國際有限公司 臺中市豐原區忠孝街79巷26號1樓 24 10 46.59 11 91.59 A
65 安仁人力資源管理顧問有限公司 臺北市松山區南京東路5段70號10樓之3 24 10 47.14 10 91.14 A
66 鋐科人力仲介有限公司 臺中市北屯區文昌東4街2號1樓 24 10 47.3 9 90.3 A
67 盛瑋國際顧問有限公司 臺中市南屯區三和街26號1樓 24 10 46.98 11 91.98 A
68 亞太資源管理顧問股份有限公司 臺北市中山區樂群二路267號3樓之5 26 10 47.66 13 96.66 A
69 天啟人力仲介有限公司 桃園市大溪區仁和七街115號 26 10 47.33 13.5 96.83 A
70 安安人力仲介有限公司# 新北市板橋區柏翠里華江一路212號11樓 26 10 45.88 9.85 91.73 A
71 中天人力有限公司 新北市八里區忠孝路70之1號 26 10 47.65 13 96.65 A
72 東益國際股份有限公司 高雄市鼓山區中華一路820號6樓 22 10 47.2 11.2 90.4 A
73 永盛人力仲介有限公司 彰化縣彰化市中山路1段555巷6號2樓 22 10 47.45 11 90.45 A
74 仲達國際股份有限公司 臺中市西區台灣大道2段181號8樓之3 23 10 46.87 11 90.87 A
75 天賜人力資源顧問有限公司 臺北市中山區中山北路3段27號4樓之2 24 10 47.42 13 94.42 A
76 偉智人力仲介有限公司 臺北市中山區南京東路1段34號6樓 23 10 47.27 12 92.27 A
77 高鼎人力資源管理顧問有限公司 臺中市西屯區天水東二街29號1樓 26 10 47.01 13 96.01 A
78 勁久外勞仲介有限公司 臺中市西屯區漢成六街47號1樓 24 10 47.29 10 91.29 A
79 佳馨人力資源有限公司# 高雄市左營區立大路58號1樓 23 10 47.49 11.5 91.99 A
80 大愛國際人力仲介有限公司# 臺北市大安區復興南路二段84號9樓之1 23.5 10 47.57 10.5 91.57 A
81 銢勝豐有限公司 桃園市桃園區國強六街30號1樓 24 10 47.11 10.5 91.61 A
82 豐富人力資源顧問有限公司 臺南市北區文成三路880號1樓 24 10 48.4 11.3 93.7 A
83 慧智人力資源管理顧問有限公司 桃園市桃園區中山路1532號2樓 23 10 47.06 11.5 91.56 A
84 皇城人力資源管理顧問有限公司 新北市中和區福祥路58號7樓 24 10 47.24 9 90.24 A
85 大瑀國際有限公司 臺中市潭子區頭張東路18號1樓 22 10 47.37 11.5 90.87 A
86 有文國際有限公司 桃園市桃園區玉山街158號2樓 23 10 46.59 12.5 92.09 A
87 昱翔流通股份有限公司 新北市板橋區館前東路100號6樓 24 10 46.46 11 91.46 A
88 鵬毅人力仲介有限公司 高雄市三民區臥龍路54巷48號 24 10 47.2 9 90.2 A
89 天順人力仲介有限公司 臺中市大里區國光路2段500號6樓之2 24 10 47.12 9 90.12 A
90 致永人力仲介有限公司 新北市板橋區中山路2段97號3樓之2 23 10 47.15 13 93.15 A
91 有興國際股份有限公司# 高雄市大寮區上寮路11號 26 10 46.51 11.1 93.56 A
92 哲陞實業有限公司 臺中市北屯區安順東十街25號1樓 22 10 47.35 13 92.35 A
93 百合谷開發股份有限公司 屏東縣屏東市大豐路80巷11號1樓 24 10 47.37 10.7 92.04 A
94 天長地久企業有限公司 桃園市中壢區元化路2段47號4樓 26 10 47.36 11.3 94.66 A
95 元新國際有限公司 高雄市左營區至真路6巷13號 24 10 47.4 11.3 92.73 A
96 宏全人力資源股份有限公司 高雄市三民區皓東路111號9樓 22 10 48.12 10 90.12 A
97 東亞人力開發有限公司 桃園市桃園區四維街74號 24 10 45.02 11 90.02 A
98 臻興人力資源管理有限公司 臺中市北屯區崇德二路2段10號1樓 24 10 46.75 11 91.75 A
99 圻康國際有限公司 新北市永和區民樂街59巷26弄16號 24 10 47.33 11 92.33 A
100 鉅十有限公司 新北市林口區麗園一街6巷6號1樓之4 24 10 46.75 11.3 92.08 A
101 匯聚國際人力開發有限公司 臺中市大里區塗城路601巷1號1樓 22 10 47.7 12 91.7 A
102 泰安人力仲价有限公司 臺中市豐原區永安街43號1樓 24 10 47.53 11 92.53 A
103 聯廷人力資源有限公司 彰化縣彰化市光南里中興路118號1樓 24 10 46.75 10 90.75 A
104 勝都國際企業有限公司 桃園市桃園區中正路1247號5樓之3 24 10 48.02 8.5 90.52 A
105 傑瑞興人力仲介有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段297號3樓 26 10 47 9.5 92.5 A
106 暉利隆國際發展有限公司 嘉義縣民雄鄉進興街179之2號 26 10 47.26 8.8 92.06 A
107 台力人力國際有限公司 臺北市中山區民生東路1段25號6樓之37 24 10 46.78 10 90.78 A
108 專業人力資源顧問有限公司 花蓮縣花蓮市美工八街6號 24 10 46.21 12 92.21 A
109 世合人力資源有限公司 彰化縣溪湖鎮彰水路3段98號 24 10 47.47 9 90.47 A
110 大友國際股份有限公司 臺中市北屯區安順四街38號7樓之10 24 10 46.81 12 92.81 A
111 成祥人力仲介有限公司 臺南市北區海安路3段346號1樓 23 10 47.15 12.7 92.85 A
112 筌得國際開發有限公司 臺中市北屯區瀋陽路3段225號1樓 24 10 47.64 12 93.64 A
113 得意人力國際開發有限公司 高雄市大社區中山路699巷11之20號 24 10 47.52 9 90.52 A
114 煒晟國際股份有限公司 臺北市中山區雙城街18巷11號1樓 25 10 48.33 10 93.33 A
115 華軒國際管理有限公司 桃園市桃園區中山東路32之25號1樓 24 10 47.12 11 92.12 A
116 菁華人力資源管理顧問股份有限公司 臺北市松山區東興路12號2樓 26 10 48.16 13 97.16 A
117 鈺盟人力仲介有限公司 臺南市北區自強街139號 24 10 47.05 10 91.05 A
118 東贏管理顧問有限公司 高雄市鳳山區青年路2段177號10樓 23 10 47.4 10.5 90.9 A
119 凱得富國際有限公司# 臺南市北區文成三路33號1樓 22 10 47.24 11.1 90.34 A
120 獨家國際有限公司 臺中市西屯區惠中路2段46號1樓 24 10 47.33 9 90.33 A
121 台安人力仲介有限公司 臺北市松山區八德路2段356號 22 10 47.48 12 91.48 A
122 華康人力仲介股份有限公司 桃園市中壢區五福里民族路174號2樓 24 10 47.43 10 91.43 A
123 濬晟國際企業有限公司 高雄市鼓山區龍德路106巷35號10樓 22 10 47.12 11.3 90.42 A
124 僑聯人力仲介有限公司 高雄市三民區天宮街34號1樓 22 10 47.46 11 90.46 A
125 穩發人力仲介有限公司 新北市板橋區溪城路105號8樓 24 10 46.39 11 91.39 A
126 鉦昇國際貿易有限公司 新北市三峽區三樹路48號 26 10 47.01 10 93.01 A
127 勝新人力仲介有限公司 高雄市鳳山區文衡路289號11樓 26 10 47.29 9 92.29 A
128 冠龍人力仲介有限公司 高雄市仁武區仁雄路206號2樓 26 10 47.27 12 95.27 A
129 昱翔人力資源有限公司 臺中市南屯區五權西路2段131號10樓之3 26 10 47.73 12.5 96.23 A
130 諄誠國際實業有限公司 桃園市平鎮區湧興路125號1樓 24 10 47.47 11 92.47 A
131 凱翔人力仲介有限公司 臺北市內湖區舊宗路2段181巷6號4樓之1 24 10 48.15 12 94.15 A
132 東樺人力資源有限公司 桃園市桃園區大興西路1段166號2樓 23 10 46.3 12.5 91.8 A
133 勝鑫國際企業有限公司 宜蘭縣羅東鎮純精路3段10號2樓 24 10 47.22 10 91.22 A
134 北台灣國際人力資源有限公司 新北市土城區慶安街7號 26 10 47.12 13 96.12 A
135 崴遠國際有限公司 新竹縣竹北市光明十四街8號 24 10 45.05 11 90.05 A
136 至善人力仲介有限公司 新北市新莊區福前街500之6號9樓 24 10 47.51 9 90.51 A
137 又禾股份有限公司 桃園市平鎮區環南路2段27號5樓之1 26 10 46.73 12.1 94.83 A
138 詮威管理顧問有限公司 桃園市桃園區大興里春日路852之1號 24 10 48.68 10 92.68 A
139 正格人力仲介有限公司 桃園市桃園區同安街455巷1弄9號 26 10 46.9 8.5 91.4 A
140 遠通人力資源管理顧問有限公司 臺南市永康區中華路986之1號1樓 24 10 46.96 10 90.96 A
141 詠舜人力資源有限公司 高雄市鳳山區武慶二路56巷6號之2(17樓) 24 10 47 9 90 A
142 清樺人力仲介有限公司 高雄市左營區重立路502巷3號 24 10 47.4 11 92.4 A
143 冠旭國際開發有限公司 新北市板橋區民生路3段27號5樓 24 10 46.68 12 92.68 A
144 恆安國際實業有限公司 桃園市桃園區經國路62號15樓 26 10 48.94 11.5 96.44 A
145 上雅人力資源實業有限公司 新北市永和區環河西路2段229巷5號 23 10 47.27 10 90.27 A
146 揚昇人力資源管理顧問有限公司 桃園市桃園區龍泉6街61號1樓 23 10 47.05 11 91.05 A
147 銘鉅國際有限公司 臺中市西屯區四川三街22巷3號1樓 23 10 47.11 10 90.11 A
148 日玖國際股份有限公司 新竹市東區關新路27號15樓之1 24 10 47.52 9 90.52 A
149 怡樂人力仲介有限公司 臺北市中山區中山北路3段39號1樓 25 10 46 9 90 A
150 崇義國際開發有限公司 高雄市前鎮區瑞恩街138號 26 10 47.25 8.3 91.55 A
151 大仁人力資源顧問有限公司 新竹市東區光復路一段472號5樓之7 26 10 44.9 10 90.9 A
152 遠揚人力仲介有限公司 臺中市北區漢陽街29號1樓 24 10 47.26 9 90.26 A
153 祐勤國際有限公司 臺中市大里區大里路160號1樓 23 10 47.06 11 91.06 A
154 禾揚國際開發有限公司 臺中市北屯區后庄六街120巷5號 24 10 46.34 10 90.34 A
155 安騰國際有限公司 高雄市鳳山區新強里新強路230號 24 10 47.25 10.5 91.75 A
156 亞東人力仲介有限公司 新北市三重區光復路一段61巷27號9樓之4 24 10 47.24 10 91.24 A
157 華鎰人力仲介有限公司 高雄市三民區九如一路807號5樓 23 10 47.11 12 92.11 A
158 心安新企業管理顧問有限公司# 新北市板橋區柏翠里華江一路216號14樓 26 10 45.92 10.3 92.17 A
159 沅鑫開發國際有限公司 臺東縣臺東市漢中街89號1樓 24 10 47.47 9 90.47 A
160 連邑人力資源有限公司 花蓮縣花蓮市林政街43號1樓 21 10 46.76 13 90.76 A
161 金鋐國際科技有限公司 苗栗縣公館鄉五谷村70號1樓 26 10 47.63 10 93.63 A
162 泰俐德開發管理有限公司 新北市中和區建八路2號10樓之9 24 10 47.49 11.5 92.99 A
163 銓泓國際開發有限公司 新北市土城區忠承路113號12樓 26 10 47.55 14 97.55 A
164 群華國際事業股份有限公司 臺北市中山區長安東路二段67號9樓之4 26 10 47.81 12 95.81 A
165 檤亨企業有限公司 臺中市西屯區潮洋里市政北二路238號11樓之2 26 10 45.27 12 93.27 A
166 安安國際人力仲介有限公司 臺南市南區金華里中華西路一段190號 26 10 47.21 7.3 90.51 A
167 運達人力資源有限公司 臺南市永康區自強路706號 26 10 46.55 10.5 93.05 A
168 天星國際人力仲介有限公司 雲林縣斗六市三平里明德北路2段411號1樓 24 10 46.44 12 92.44 A
169 廣德國際管理顧問有限公司 新北市中和區中山路2段299號11樓之14 23 10 47.43 10 90.43 A
170 盛德國際人力資源有限公司# 臺南市安南區長溪路2段455號4樓 26 10 47.32 12.6 95.87 A
171 鈺蕎企業有限公司 臺南市安南區仁安一街223號1樓 24 10 47.54 9.5 91.04 A
172 詰祥人力仲介有限公司 高雄市小港區飛機路159巷4弄1號 26 10 48.05 10 94.05 A
173 禾仲國際開發有限公司 桃園市桃園區國強六街16號1樓 26 10 48.24 10 94.24 A
174 仲信管理顧問有限公司 彰化縣員林市惠來西街85號1樓 26 10 46.68 13 95.68 A
175 勝興人力資源管理顧問有限公司 高雄市鼓山區美術北三路37號10樓 24 10 47.13 12 93.13 A
176 群英國際開發有限公司 臺中市沙鹿區錦華街13號1樓 24 10 47.95 13 94.95 A
177 弘大人力仲介有限公司 桃園市大園區大豐三街41號1樓 24 10 47.48 11 92.48 A
178 詠勝管理顧問有限公司 新竹市北區北大路169號10樓之2 24 10 47.35 12 93.35 A
179 晶品企管顧問有限公司 新北市林口區湖南里文化一路一段233號9樓 24 10 46.86 12 92.86 A
180 長誠東人力資源顧問有限公司 臺東縣臺東市更生路548號 24 10 47.16 12 93.16 A
181 永記外勞仲介有限公司 金門縣金城鎮西門里金城新莊7巷16號 24 10 46.75 10 90.75 A
182 上健康人力仲介有限公司 臺南市新營區好平里南昌街16號1樓 26 10 46.93 9 91.93 A
183 護仕康有限公司 臺中市北區美德街181號1樓 24 10 47.32 10 91.32 A
184 艾美人力資源管理顧問有限公司 臺中市西區華美西街1段6號2樓 23 10 47.57 10 90.57 A
185 震大國際開發有限公司 新北市中和區建八路215號13樓 24 10 46.95 10 90.95 A
186 威汎人力資源管理顧問有限公司 臺南市東區大同路2段615號15樓之2 26 10 47.76 11 94.76 A
187 晨光管理顧問有限公司 苗栗縣苗栗市嘉盛里15鄰國華路55號4樓 23 10 47.31 10 90.31 A
188 宏元人力仲介有限公司 新北市土城區興城路102號2樓 24 10 47.04 10 91.04 A
189 福聚人力資源管理顧問有限公司 新北市中和區板南路120號3樓 26 10 47 14 97 A
190 日和人力仲介有限公司 桃園市蘆竹區南興村南福街27之6號 24 10 47.27 11 92.27 A
191 日岳生管理顧問有限公司 屏東縣屏東市瑞光路2段288號 24 10 47.62 12.1 93.72 A
192 晟毅人力仲介有限公司 彰化縣彰化市自強南路25巷24號 24 10 47.07 9.5 90.57 A
193 鴻海管理顧問有限公司 臺中市南區西川里三民西路236之3號1樓 24 10 48.01 8.5 90.51 A
194 環久人力資源有限公司 臺中市南區美村路2段186號4樓之3 26 10 46.7 11.5 94.2 A
195 智邦人力資源管理顧問有限公司 臺北市萬華區長沙街2段91號5樓之5 26 10 47.32 11 94.32 A
196 鼎力國際開發有限公司 臺中市北區淡溝里臺灣大道2段360號22樓之2 26 10 47.67 12.3 96 A
197 順峰人力資源管理顧問有限公司 桃園市蘆竹區錦中村南崁路265號8樓之5 22 10 47.22 11 90.22 A
198 友立達人力資源管理顧問有限公司 臺南市北區海安路3段135巷70號 24 10 46.83 11.6 92.43 A
199 理想資源有限公司 高雄市楠梓區翠屏路98號1樓 26 10 46.95 12 94.95 A
200 晉億人力資源有限公司 臺中市北屯區北興里太原路3段562號7樓 26 10 47.08 8 91.08 A
201 優肯人力資源顧問有限公司 桃園市平鎮區南平路98巷12弄26號1樓 24 10 48.08 8.3 90.38 A
202 全眾管理顧問有限公司 新北市新莊區新北大道3段5號11樓之1 23 10 47.19 11 91.19 A
203 吉星環球有限公司 臺北市中山區民生東路1段25號6樓之29 26 10 46.14 8 90.14 A
204 九鼎人力仲介有限公司 新北市新莊區思源路601號7樓 24 10 47.92 10 91.92 A
205 高鼎國際企業有限公司 臺中市西屯區天水東街35號1樓 26 10 47.04 11 94.04 A
206 鉅城國際有限公司 桃園市龜山區文化三路319之1號4樓 24 10 47.05 10.1 91.15 A
207 永協國際有限公司 新北市樹林區樹新路17號5樓之3 24 10 47.02 9 90.02 A
208 建承國際股份有限公司 高雄市新興區民生一路206號8樓之3 22 10 48.03 10 90.03 A
209 富達人力仲介股份有限公司 臺北市松山區南京東路五段154號11樓 26 10 46.77 12 94.77 A
210 威映國際開發有限公司 新北市土城區安和里延和路106號5樓之1 24 10 47.53 10 91.53 A
211 慶盈國際有限公司 桃園市蘆竹區新莊里4鄰新生路5號1樓 24 10 47.18 10 91.18 A
212 天德人力仲介有限公司 臺中市西屯區臺灣大道4段925號19樓之6 24 10 46.94 10 90.94 A
213 裕倉國際開發有限公司 桃園市桃園區中正路1223號3樓 26 10 47.04 9 92.04 A
214 正得人力管理顧問有限公司 高雄市鳳山區瑞竹路103號1樓 23 10 47.44 10 90.44 A
215 百盛國際開發有限公司 臺中市西區大忠南街101號1樓 26 10 47.14 11 94.14 A
216 晨暘國際有限公司 新北市新莊區中央路295號3樓 24 10 47.67 10 91.67 A
217 菲揚國際有限公司 臺北市松山區復興北路1號16樓之3 25 10 47.48 11 93.48 A
218 希望人力仲介有限公司 臺中市西屯區西屯路3段166之85號3樓 26 10 46.67 9 91.67 A
219 全盈人力資源股份有限公司 臺中市北屯區太順路36號1樓 24 10 46 10 90 A
220 永康國際開發有限公司 臺南市永康區小東路689號之67 26 10 47.34 10.8 94.14 A
221 傑信管理顧問股份有限公司 桃園市桃園區中正路1071號6樓之4 24 10 47.25 13 94.25 A
222 山德國際事業有限公司 新北市新店區寶元路2段58號 24 10 46.96 11.5 92.46 A
223 大樹人力管理顧問有限公司 苗栗縣頭份市蘆竹里中華路487巷77號1樓 22 10 47.11 11 90.11 A
224 侑宸國際有限公司 臺中市西屯區西屯路2段259之3號6樓之6 24 10 47.67 11 92.67 A
225 詠德國際人力顧問有限公司 新北市樹林區學勤路308號1樓 26 10 47.18 11 94.18 A
226 神鷹國際開發股份有限公司 高雄市仁武區灣內里澄觀路1549號1樓 24 10 47.05 11 92.05 A
227 興用心國際有限公司 臺中市西屯區福中里中工二路188號12樓 26 10 46.48 10 92.48 A
228 匯嶔人力仲介有限公司 花蓮縣花蓮市國盛七街51號1樓 23 10 47.3 11 91.3 A
229 奕銓有限公司 高雄市前鎮區凱旋四路278號 26 10 49 8 93 A
230 鼎力人力管理顧問有限公司 嘉義縣朴子市嘉朴路西段38號1樓 24 10 47.79 11.5 93.29 A
231 寶滿意國際有限公司 新北市永和區中山路一段336號6樓 22 10 47.08 11 90.08 A
232 雄介開發有限公司 高雄市岡山區勵志二路50號 24 10 47.42 10.6 92.02 A
233 展鈺人力仲介有限公司 臺中市東區振興里立德街180號1樓 24 10 46.69 10 90.69 A
234 祿昇國際開發有限公司 新北市三重區重新路2段78號7樓 24 10 47.92 8.5 90.42 A
235 銓博人力資源有限公司 新北市板橋區萬安街53巷39號5樓 24 10 47.35 11.5 92.85 A
236 和群人力資源有限公司 臺南市永康區埔園里四維街38號 24 10 47.54 9.5 91.04 A
237 信川企業有限公司 嘉義市西區獅子里南京路154號1樓 24 10 47.19 11.6 92.79 A
238 愛恩國際開發有限公司 桃園市中壢區新生路613號2樓 26 10 47.52 9 92.52 A
239 成鴻人力資源國際有限公司 臺中市潭子區潭陽里中山路2段135號4樓之1 23 10 47.67 11.5 92.17 A
240 新旺國際開發有限公司 臺中市東區建智街118號1樓 24 10 47.64 9 90.64 A
241 凱特國際有限公司 彰化縣永靖鄉永北村大發路52號 24 10 47.6 9 90.6 A
242 高鼎人力仲介有限公司 臺中市西屯區天水東街35號5樓 26 10 45.44 11 92.44 A
243 君騰有限公司 桃園市龜山區中華街1段30號 24 10 47.56 10 91.56 A
244 竣森國際股份有限公司 桃園市桃園區中正路1209巷12弄2號2樓 24 10 47.12 13 94.12 A
245 巨鑫國際有限公司 南投縣南投市新興里工業路110號1樓 24 10 47.39 9 90.39 A
246 彬彬人力仲介有限公司 臺南市安南區海佃路2段653巷82弄18號2樓 25 10 47 10.5 92.5 A
247 永新人力資源有限公司 臺中市西區樂群街363號 24 10 47.38 10 91.38 A
248 勤創國際人力資源有限公司 新竹縣竹北市環北路2段107號1樓 24 10 47.24 12.5 93.74 A
249 明新人力仲介有限公司 新竹縣竹北市北興里勝利十街18號5樓 22 10 47.28 11 90.28 A
250 丰碩國際股份有限公司 臺中市南屯區工業區二三路1號1樓 23 10 46.43 12 91.43 A
251 九和人力資源有限公司 臺中市西區和龍里日盛街22號1樓 22 10 47.22 12 91.22 A
252 承開人力資源有限公司 新北市蘆洲區長樂路56巷8號 26 10 48.18 13 97.18 A
253 四維人力仲介有限公司 新北市樹林區保安街2段6號5樓 24 10 47.01 9 90.01 A
254 麗群國際開發有限公司 臺中市南屯區向心里永春東路638號3樓 24 10 47.07 9 90.07 A
255 聯允國際開發有限公司 高雄市前金區中華四路349號12樓 26 10 47.36 9.5 92.86 A
256 久宸國際管理顧問有限公司 臺南市永康區中山南路654號1樓 26 10 46.89 11 93.89 A
257 順易開發有限公司 彰化縣彰化市五權里金馬路3段43號 26 10 46.4 9 91.4 A
258 宏亞人力仲介有限公司 臺中市潭子區栗林里中山路3段489號 22 10 48.16 10 90.16 A
259 乙萱人力仲介有限公司 桃園市中壢區中華路一段743巷1弄46號 24 10 47.53 10 91.53 A
260 鈺眾外勞仲介有限公司 臺中市南屯區文心南一路1號2樓 24 10 46.78 11 91.78 A
261 沛霖國際人力仲介有限公司 高雄市三民區義光街40號2樓之4 22 10 47.54 11.3 90.84 A
262 康勝國際顧問有限公司 臺中市梧棲區臺灣大道八段432號 26 10 46.34 12 94.34 A
263 合作人力資源有限公司 彰化縣彰化市崙平里中華西路293號 24 10 47.79 9 90.79 A
264 全安人力資源有限公司 新北市三重區重陽路二段57號2樓 24 10 47.45 9 90.45 A
265 極力管理顧問有限公司 新北市新莊區仁義里思源路277號2樓 26 10 45.13 9 90.13 A
266 安森國際企業股份有限公司 新北市三重區三張街173號1樓 24 10 46.54 10.5 91.04 A
267 宸通人力仲介有限公司 高雄市鳳山區三誠路60巷22弄8號1樓 24 10 47.52 9 90.52 A
268 凱心人力資源有限公司 臺中市北屯區環中東路二段381號1樓 24 10 47.43 9 90.43 A
269 群富資源管理顧問有限公司 臺南市永康區東橋七路151號1樓 26 10 46.92 9.4 92.32 A
270 有謙人力資源管理顧問有限公司 苗栗縣頭份市信東路2段181號1樓 26 10 47.65 10 93.65 A
271 天齊國際開發股份有限公司 桃園市大溪區仁和里仁和七街113號 24 10 48.1 13 95.1 A
272 禾楓事業有限公司 臺中市西區大忠南街5號2樓 26 10 46.73 10 92.73 A
273 有盛國際人力資源有限公司 臺中市南屯區東興路2段6號 24 10 47.48 9 90.48 A
274 信義人力開發有限公司 彰化縣彰化市崙平南路320號 26 10 47.63 8.5 92.13 A
275 盛華人力顧問股份有限公司 臺中市西屯區市政北七路186號25樓 26 10 47.36 13 96.36 A
276 震源有限公司 新北市中和區中正路738號16樓之8 26 10 46.95 13 95.95 A
277 承創人力資源有限公司 臺中市東區大興街20號1樓 26 10 48.48 12 96.48 A
278 鴻旭國際企業有限公司 臺北市內湖區環山路1段77號4樓 24 10 47.82 10.7 92.49 A
279 旌旗人力資源管理顧問有限公司 高雄市左營區博愛二路198號20樓之1 24 10 47.65 10.5 92.15 A
280 宜昇人力資源管理顧問有限公司 彰化縣線西鄉頂犁村草豐路450巷58號 24 10 46.78 9.5 90.28 A
281 上恩管理顧問有限公司 臺中市豐原區三豐路2段20巷93號 24 10 46.79 10 90.79 A
282 凱基人力資源管理顧問有限公司 臺中市大雅區雅潭路4段686號1樓 23 10 46.84 11 90.84 A
283 飛象科技有限公司 雲林縣斗六市公誠里明德北路2段95號1樓 24 10 46.84 9.5 90.34 A
284 坦德管理顧問有限公司 臺中市南屯區東興路二段186號12樓之3 24 10 46.93 11 91.93 A
285 雙銓人力資源有限公司 彰化縣彰化市南興里天祥路300巷29弄1號 24 10 46.6 12 92.6 A
286 家事通人力股份有限公司 臺北市中正區忠孝東路1段76號8樓之3 26 10 47.25 10.5 93.75 A
287 亞倫國際開發有限公司 臺中市西區忠義街38巷3弄12號1樓 22 10 47.4 11 90.4 A
288 悅元人力資源股份有限公司 臺北市大安區光復南路268號8樓之1 24 10 47.33 9 90.33 A
289 華億人力資源有限公司 高雄市三民區延吉街121巷9號1樓 26 10 45.26 11.3 92.56 A
290 寰亞人力仲介有限公司 臺南市安南區東和里長和路1段557號 26 10 47.49 10.8 94.29 A
291 吉泰人力仲介有限公司 新北市三重區重新路5段635之2號10樓、637號10樓 24 10 47.41 10.5 91.91 A
292 楷懿人力仲介有限公司 臺南市南區中華南路2段151號 24 10 46.47 9.6 90.07 A
293 永和人才資源管理顧問有限公司 臺中市西屯區臺灣大道四段673之1號 26 10 46.89 12 94.89 A
294 永力達國際股份有限公司 臺中市西屯區惠來里市政北一路77號14樓之15 26 10 47.56 13 96.56 A
295 鑫動國際開發有限公司 高雄市鳳山區鳳南一路27號3樓 24 10 47.92 10 91.92 A
296 昊泳國際有限公司 高雄市前鎮區西山里一心二路33號10樓 24 10 47.75 10.5 92.25 A
297 勁達國際開發有限公司 桃園市龜山區文化里復興二路131巷2號1樓 26 10 47.72 8 91.72 A
298 灃禾人力開發股份有限公司 桃園市蘆竹區中正路297號5樓之5 26 10 47.49 12.5 95.99 A
299 進達國際開發有限公司 臺中市南區忠明南路787號4樓 24 10 46.27 13 93.27 A
300 正葳股份有限公司 彰化縣和美鎮和北里德美路469號1樓 26 10 46.82 11 93.82 A
301 如新國際人才仲介有限公司 高雄市鹽埕區大義街123號1樓 42 10 32 9.5 93.5 A
302 智恩國際開發有限公司 新北市汐止區水源路1段15號1樓 42 10 32 6 90 A
303 優傑企業管理顧問有限公司 新竹市中華路3段9號9樓之2 42 10 32 6.5 90.5 A
304 杜威海外教育股份有限公司 臺中市南屯區五權西路2段666號14樓之1 42 10 32 10 94 A
305 同合順企業有限公司 臺北市大同區寧夏路84號8樓 42 10 32 11 95 A
306 顧得服務股份有限公司 臺北市中正區重慶南路1段75號4樓 42 10 32 9 93 A
307 安永管理顧問股份有限公司 臺北市信義區基隆路1段333號8樓 42 10 32 8 92 A
308 台灣米高蒲志國際股份有限公司 臺北市信義區松仁路36號8樓之1 42 10 32 11 95 A
309 園揚文化有限公司 桃園市桃園區復興路80號2樓之1 42 10 32 12.5 96.5 A
310 僑斯特人力資源有限公司 新北市新莊區豐年街42號1樓 42 10 32 7 91 A
311 瑞憶國際資源管理顧問有限公司 臺中市西屯區上安路11巷42號1樓 42 10 32 10 94 A
312 海暘國際有限公司 高雄市鹽埕區五福四路128之5號 42 10 32 6 90 A
313 鴻翔健康事業有限公司 彰化縣員林市新生里北和街55號2樓 42 10 32 13 97 A
314 美力國際有限公司 高雄市前鎮區一心二路119號8樓之2 42 10 32 6 90 A
315 力鵬國際開發有限公司 臺北市松山區民權東路3段178號8樓 42 10 32 7 91 A
316 東南亞真好有限公司 臺北市松山區南京東路5段63號9樓 42 10 32 9 93 A
317 安康人力仲介有限公司 桃園市平鎮區湧豐里工業一路2之6號3樓 42 10 32 9.3 93.3 A
318 保聖那管理顧問股份有限公司 臺北市大安區敦化南路2段65號6樓 42 10 32 14 98 A
319 精準企業管理顧問股份有限公司 臺北市中正區新生南路一段102號4樓 42 10 32 6.5 90.5 A
320 全球華人股份有限公司 臺北市松山區南京東路5段89號14樓 42 10 32 13.7 97.67 A
321 世新國際人力資源有限公司 臺中市西屯區西屯路2段256巷6號16樓之5 42 10 32 7 91 A
322 新加坡商立可人事顧問有限公司台灣分公司 臺北市信義區松仁路97號10樓之2 42 10 32 11 95 A
323 日鏵國際企劃股份有限公司 臺北市中正區襄陽路1號7樓之2 42 10 32 7 91 A
324 數字科技股份有限公司 新北市三重區重新路5段609巷12號10樓 42 10 32 7 91 A
325 幸亞國際顧問有限公司 臺北市中正區重慶南路1段43號10樓之3 42 10 32 6 90 A
326 知識遊學顧問有限公司 臺北市大安區敦化南路2段1號10樓 42 10 32 9.5 93.5 A
327 新加坡商艾得克有限公司台灣分公司 臺北市信義區信義路5段7號24樓 42 10 32 9 93 A
328 新加坡商和樂网有限公司台灣分公司 臺北市信義區信義路5段7號52樓 42 10 32 10 94 A
329 樂荷國際開發有限公司 桃園市桃園區同德六街89號3樓之3 42 10 28 11.5 91.5 A
330 汎亞人力資源管理顧問有限公司 臺北市大安區和平東路2段295號10樓 40 10 32 15 97 A
331 明來開發股份有限公司 臺北市中山區南京東路2段137號14樓 42 10 32 7.5 91.5 A
332 精英人力資源股份有限公司 臺北市松山區敦化南路一段2號10樓 42 10 32 11 95 A
333 博賢人力資源有限公司 臺中市西區臺灣大道2段2號15樓之5 42 10 32 10 94 A
334 力群國際開發有限公司# 桃園市桃園區萬壽路3段99巷18號1樓 22 2.5 46.45 10.5 81.45 B
335 龍城顧問股份有限公司 桃園市中壢區東興里中北路二段117號6樓之7 20 10 47.11 10.2 87.31 B
336 大洋人力仲介有限公司 新北市板橋區莊敬路221號2樓 21 10 45.86 10 86.86 B
337 漢業人力資源管理顧問股份有限公司 臺北市大安區和平東路一段10號8樓 17 10 42.23 9 78.23 B
338 遠東人力仲介有限公司 高雄市岡山區岡山南路1巷5號 22 10 47.2 10 89.2 B
339 德軒人力資源管理顧問股份有限公司 高雄市前鎮區二聖1路290號4樓 22 10 47.52 8.5 88.02 B
340 時代人力仲介股份有限公司 新北市板橋區民享街35號 24 10 46.83 9 89.83 B
341 建國人力仲介股份有限公司# 花蓮縣新城鄉北埔村北埔路46號1樓 22 2.5 46.71 10.3 81.46 B
342 香榭國際人力仲介股份有限公司 宜蘭縣宜蘭市女中路3段591號1樓 22 10 45.16 8.5 85.66 B
343 華泰企業管理顧問有限公司 臺北市大同區南京西路352號6樓 22 10 46.87 11 89.87 B
344 全事通人力仲介有限公司 彰化縣彰化市忠權里自強南路138巷26號1樓 19 -5 47.59 11 72.59 B
345 權力人力仲介有限公司 新北市新莊區思源路353號6樓 22 10 47.7 9 88.7 B
346 捷特利國際開發股份有限公司 桃園市桃園區文中路491號4樓 22 10 47.09 9 88.09 B
347 聖福人力資源管理顧問有限公司 臺南市東區東光路2段127號2樓 22 10 46.06 10.4 88.46 B
348 奇興企業有限公司 臺中市南屯區保安五街98號1樓 22 10 46.94 10 88.94 B
349 晧升國際商務股份有限公司 南投縣草屯鎮碧州里草溪路91之17號1樓 17 10 45.17 9 81.17 B
350 安勝國際企業有限公司 高雄市三民區建興路24號 22 10 46.88 10 88.88 B
351 鴻明人力資源顧問有限公司 臺北市中正區開封街1段105號3樓之5 19 10 40.11 9 78.11 B
352 中一人力資源管理顧問有限公司 臺中市大甲區水源路452巷1弄2號 22 10 46.88 9 87.88 B
353 奇諾廣告企劃股份有限公司 新北市新莊區中正路393號9樓 22 10 47.35 10 89.35 B
354 立順人力資源管理顧問股份有限公司 桃園市中壢區環中東路2段398號1樓 22 10 46.86 10.5 89.36 B
355 台灣利穎國際開發有限公司 臺中市大里區國光里大勝街25號1樓 22 10 46.85 8 86.85 B
356 美加人力資源管理顧問股份有限公司 臺北市信義區松山路130號8樓之1 24 10 44.66 10 88.66 B
357 達霖國際有限公司 高雄市苓雅區福建街315號5樓之8 22 10 47.49 10 89.49 B
358 世和人力仲介股份有限公司# 臺南市東區裕誠街330號2樓 23 10 47.57 9.35 89.92 B
359 五邦人力資源管理顧問有限公司 高雄市新興區忠孝一路322號2樓 24 10 44.87 9 87.87 B
360 毅欣人才仲介有限公司 新北市新莊區新北大道2段278號7樓 24 10 46.93 8 88.93 B
361 天下國際人才仲介有限公司 臺中市南屯區文心路1段378號18樓之5 20 10 41.56 9 80.56 B
362 優仕人力資源管理顧問有限公司 新竹市中華路3段9號5樓之4 20 10 47.53 11 88.53 B
363 大翔人力資源管理顧問有限公司 高雄市鼓山區明華路341號11樓 26 -5 47.82 14 82.82 B
364 茂翌國際有限公司 新北市中和區中正路756號2樓 24 10 45.32 8.5 87.82 B
365 鎔成實業有限公司 新北市三重區集賢路1號2樓 22 10 45.71 10 87.71 B
366 力得人力仲介有限公司 臺北市信義區虎林街212巷40之2號3樓 22 10 44.83 9 85.83 B
367 登園國際企業有限公司 臺中市南屯區東興路二段98號9樓 23 -5 47.33 10 75.33 B
368 東方獅國際有限公司 臺中市北屯區三光巷53之1號 24 10 47.04 8 89.04 B
369 百盛人力資源顧問有限公司 臺北市松山區南京東路5段56號10樓 21 10 45 10 86 B
370 興德國際有限公司 高雄市前金區五福三路61號9樓之6 20 10 47.9 10 87.9 B
371 悅元實業股份有限公司# 臺北市大同區西寧北路112號5樓 22.5 10 46.89 10 89.39 B
372 三景企管顧問有限公司 桃園市桃園區江南六街12號1樓 21 10 47.33 9.5 87.83 B
373 弘楷人力資源管理顧問有限公司 臺北市內湖區成功路5段450巷21弄15號 24 10 46.7 9 89.7 B
374 宏得寶有限公司 臺北市內湖區安美街165號6樓 23 -5 47.47 11.5 76.97 B
375 元信人力仲介有限公司 臺南市北區西門路4段7巷101號 21 10 46.77 11.3 89.07 B
376 協益人力仲介有限公司 臺中市北區中清路1段500號1樓 22 10 47.02 10 89.02 B
377 鼎安人力仲介有限公司 桃園市桃園區三民路1段26之1號8樓 22 10 44.36 10.5 86.86 B
378 宏宇國際開發有限公司 臺中市西區民龍里臺灣大道2段285號14樓之2 22 10 48.04 8 88.04 B
379 昶旭企業管理顧問有限公司 高雄市苓雅區輔仁路155號9樓之1 24 10 44.21 10 88.21 B
380 華成國際有限公司 新北市新莊區頭興街122號2樓 21 10 44.05 7 82.05 B
381 丞偉人力資源管理顧問有限公司 新北市中和區中山路2段133號3樓之2 21 10 44.98 10 85.98 B
382 斌僑人力仲介有限公司 臺南市永康區中華里小東路689之88號17樓A5 24 10 46.95 8.3 89.25 B
383 僑鉅國際開發有限公司 臺中市西屯區漢口路2段21之1號3樓 22 10 47.12 8 87.12 B
384 國鼎國際企業有限公司 高雄市三民區黃興路265號 23 10 46.36 10 89.36 B
385 大業國際有限公司 花蓮縣吉安鄉北昌村自立路2段45號 17 10 45.44 10 82.44 B
386 聖瑪力人力仲介有限公司 新北市永和區文化路137巷7弄12號 19 10 45.78 9 83.78 B
387 泰慶人力資源管理顧問有限公司# 苗栗縣苗栗市為公路492號1樓 23.5 10 43.09 9 85.59 B
388 金隆勝企業有限公司 高雄市楠梓區瑞屏路36號1樓 20 10 44.96 9 83.96 B
389 比利佛有限公司 臺北市大安區和平東路1段50巷1弄8號3樓之8 22 10 44.8 8 84.8 B
390 春朝企業有限公司 屏東縣東港鎮新生一路25號 20 10 47.27 8 85.27 B
391 人人人力資源顧問有限公司# 新竹市北區國光街17號1樓 22.5 10 47.06 9.5 89.06 B
392 泰豐國際人才仲介有限公司 新北市土城區金城路2段242巷1號8樓 16 10 47.75 9 82.75 B
393 大幟國際人力仲介股份有限公司 彰化縣員林市中山路1段553號 22 10 47.31 9.5 88.81 B
394 中信人力資源管理顧問有限公司 臺南市永康區中華路425號10樓之1 26 -5 47.57 14 82.57 B
395 達摩人力顧問有限公司 南投縣草屯鎮中和路81之63巷5號1樓 16 10 47.04 10 83.04 B
396 瑞強國際股份有限公司# 臺北市中山區長安東路1段36號4樓 20.5 10 46.58 10.7 87.73 B
397 聯工國際企業有限公司 新竹縣竹北市光明六路東一段296之1號21樓 16 10 47.35 10 83.35 B
398 海洋企管顧問有限公司 臺中市北區文心路4段200號8樓之5 22 10 46.6 10 88.6 B
399 弘茂人力仲介有限公司 臺北市中正區和平西路1段88號2樓 16 10 42.51 9 77.51 B
400 立仲國際實業股份有限公司 桃園市桃園區中平路102號17樓之1 24 -5 46.54 12.5 78.04 B
401 崇安管理顧問有限公司 臺中市西屯區文心路3段51號12樓之1 24 10 42.77 11 87.77 B
402 宏源國際開發有限公司 高雄市苓雅區中華四路19巷9號10樓之2 22 10 48.02 9 89.02 B
403 天瀚人力仲介有限公司 嘉義縣水上鄉粗溪村中山路2段506號 23 10 47.26 8.5 88.76 B
404 鴻育人力資源管理顧問股份有限公司 臺中市北區文昌東二街76號2樓 22 10 44.26 9 85.26 B
405 旭生人力仲介有限公司 花蓮縣吉安鄉北昌村自強路507巷7號4樓 21 10 47.17 8 86.17 B
406 韻福樂實業有限公司 宜蘭縣羅東鎮居仁里興東南路220巷18號 21 10 36.59 10 77.59 B
407 山城人力資源管理顧問有限公司 苗栗縣苗栗市福麗里36鄰民族路121號1樓 21 10 46.11 9.8 86.91 B
408 鴻福人力仲介有限公司 新北市板橋區廣權路9號2樓 24 10 46.96 9 89.96 B
409 陽明人力仲介有限公司 臺北市中山區長安東路2段230號6樓之8 21 10 43.86 8 82.86 B
410 策隆實業股份有限公司 臺北市大安區仁愛路3段123巷9弄1之2號3樓 22 10 41.82 11 84.82 B
411 志達人力資源管理顧問有限公司 桃園市楊梅區日新街70之1號3樓 22 10 46.82 9 87.82 B
412 揚昇國際有限公司 嘉義市東區安寮里芳安路448號2樓 23 10 47.05 8.5 88.55 B
413 誠龍人力仲介有限公司 嘉義市西區竹圍路119號2樓 17 10 47.26 8 82.26 B
414 大安國際企業管理顧問股份有限公司 臺南市東區東門路2段96號5樓 22 10 47.83 9.5 89.33 B
415 貽翔國際有限公司 新北市永和區中正路368巷33號2樓 22 10 47.2 9 88.2 B
416 欣聯人力資源管理顧問有限公司 桃園市桃園區大德三街62巷3號1樓 22 10 47.31 9.5 88.81 B
417 亞大人力仲介有限公司 高雄市新興區民生一路247號12樓之1 22 -5 47.63 10 74.63 B
418 叡昌國際有限公司 桃園市桃園區福信街25號2樓 22 10 47.67 10 89.67 B
419 日新國際開發有限公司 臺北市松山區長安東路2段215號14樓之4 20 10 46.66 8 84.66 B
420 富倢人力仲介有限公司 高雄市鼓山區中華一路2113號11樓 22 10 46.82 7 85.82 B
421 德安人力仲介有限公司 臺北市大安區信義路4段187號7樓 20 10 47.52 8 85.52 B
422 樺菱國際有限公司 新北市林口區文林六街13巷24號 20 10 45.94 9 84.94 B
423 東綋企業有限公司 臺北市士林區中山北路5段687號2樓 20 10 44.67 12 86.67 B
424 育德人力仲介有限公司 基隆市信義區信一路133之2號12樓 23 10 46.94 10 89.94 B
425 亞力國際商業有限公司 臺南市永康區大安街93號 19 10 47.58 8.2 84.78 B
426 亞司人力資源有限公司 臺北市信義區信義路4段405號10樓之1 22 10 47.42 10 89.42 B
427 越僑國際股份有限公司 臺北市中山區民生東路1段54號12樓 21 10 45.04 8 84.04 B
428 鑫糖人力資源管理顧問有限公司 嘉義縣太保市嘉朴東路1段36號1樓 21 10 46.61 8.2 85.81 B
429 欣亞人力資源管理顧問有限公司 嘉義市東區中山路56之1號2樓 23 10 46.61 9.2 88.81 B
430 卓越國際人才仲介有限公司 臺中市西區大墩十二街27號1樓 22 10 47.09 8.5 87.59 B
431 世翔人力資源管理顧問有限公司 高雄市鼓山區龍德路106巷33號9樓 23 10 47.21 7 87.21 B
432 康和人力資源管理股份有限公司 新竹市武陵路271巷64弄30號2樓 22 10 33.95 8 73.95 B
433 大捷開發有限公司 新北市中和區捷運路99號2樓 22 10 44.24 8 84.24 B
434 主信人力資源有限公司 臺北市中山區南京東路1段16號9樓之8 19 10 47.33 10 86.33 B
435 晉秀有限公司 高雄市左營區至聖路10號7樓之2 20 10 46.06 11 87.06 B
436 福慧國際開發有限公司 高雄市鳥松區澄明街166號 22 10 46.95 9.5 88.45 B
437 富康人力資源有限公司 桃園市大溪區仁善五街26巷2號1樓 20 10 46.72 10.5 87.22 B
438 雙全人力資源顧問有限公司 桃園市平鎮區榮興街139號 22 10 46.84 7.3 86.14 B
439 策雄人力資源國際股份有限公司 高雄市三民區懷安街129號 18 10 47.78 9 84.78 B
440 力众國際人力仲介有限公司 桃園市桃園區春日路872號12樓 21 10 45.74 9 85.74 B
441 昱泰開發實業有限公司 高雄市楠梓區惠豐里惠春街125號1樓 22 10 47.4 9.2 88.6 B
442 廣達國際專業人力仲介有限公司 臺北市中山區中山北路3段26號9樓之3 24 10 42.97 8.5 85.47 B
443 家揚人力資源管理股份有限公司 高雄市新興區五福一街1號1樓 22 10 45.07 10 87.07 B
444 新星人力仲介國際有限公司 臺北市士林區重慶北路4段251號4樓 22 10 46.5 8.67 87.17 B
445 賓紛實業有限公司 嘉義市東區公明路68號 19 10 47.12 9.3 85.42 B
446 誠偉外勞仲介有限公司 宜蘭縣羅東鎮南昌街11之1號2樓 21 10 47.13 9 87.13 B
447 巨弘人才資源有限公司 嘉義縣梅山鄉梅南村南興街34號1樓 18 10 44.65 9 81.65 B
448 賓彬國際有限公司# 臺南市安南區北安路3段181巷25號 23 2.5 46.07 9.55 81.12 B
449 英倫國際開發有限公司 臺中市西屯區四川路160號1樓 19 10 46.43 11 86.43 B
450 時興國際有限公司 桃園市桃園區愛國街47號1樓 21 10 44.72 8 83.72 B
451 安祺人力仲介有限公司 臺中市大里區日興里中興路二段732號2樓 22 10 47.72 9 88.72 B
452 凱祐翔國際開發有限公司 新北市永和區永平路81巷12號6樓之9 23 10 47.7 9 89.7 B
453 翰星國際人力仲介有限公司 臺南市佳里區六安里青年街86號 23 -5 47.18 9 74.18 B
454 慶紘人力資源管理顧問有限公司 新北市板橋區雙十路3段70巷5號 22 10 45.5 7 84.5 B
455 山大人力有限公司# 臺北市中正區忠孝西路1段50號12樓之39 19.5 10 43.35 9.5 82.35 B
456 鼎翔國際人力資源有限公司 臺南市南區德南街115號1樓 19 10 48.32 9.1 86.42 B
457 好評國際有限公司 臺北市文山區景興路238巷1號5樓 24 10 46.93 8 88.93 B
458 鼎宬有限公司 彰化縣員林市中山南路78號3樓 19 10 46.24 10 85.24 B
459 京兆賢管理顧問有限公司 桃園市龜山區長壽路387巷6號 17 10 42.65 10 79.65 B
460 宇翰人力開發有限公司 高雄市左營區文育路1號5樓之3 22 10 47.3 10 89.3 B
461 信吉國際有限公司 嘉義縣六腳鄉六斗村六斗尾1之39號1樓 19 10 45.03 9.2 83.23 B
462 伯樂人才資源仲介管理顧問有限公司 臺北市中山區松江路42號5樓之9 24 10 44.3 9.5 87.8 B
463 力揚人力仲介開發有限公司 臺中市北區進化路575號4樓之3 15 10 47.32 8 80.32 B
464 唯民有限公司 新北市新店區三民路76號1樓 24 10 42.96 10 86.96 B
465 晉展國際有限公司 臺北市大同區民權西路136號15樓之2 19 10 43.05 10 82.05 B
466 葳綠國際仲介服務有限公司 臺中市南區美村路2段167號1樓 24 10 46.86 9 89.86 B
467 富統國際有限公司 高雄市鼓山區裕豐里華豐街23號1樓 19 10 44.06 10 83.06 B
468 得力國際開發有限公司 臺中市北區武昌路206號1樓 22 10 47.07 9 88.07 B
469 東南管理企業股份有限公司 新北市樹林區中山路2段110之4號1樓 22 10 45 10 87 B
470 東弘人力管理顧問有限公司 桃園市八德區廣福路384號1樓 21 10 45 10.5 86.5 B
471 富堂國際開發有限公司 臺中市西區模範街3巷5號1樓 22 10 47.83 8 87.83 B
472 宏偉國際開發有限公司 桃園市中壢區環北路600之1號3樓 22 10 46.62 9 87.62 B
473 徠揚人力資源管理顧問有限公司 臺南市北區文成一路158巷5號 18 10 47.42 8 83.42 B
474 大成國際有限公司 新北市三重區集美街219號1樓 23 10 46.77 9 88.77 B
475 大燁人力資源有限公司 高雄市梓官區典寶里海景路34巷38號1樓 20 10 47.82 10.5 88.32 B
476 上旺管理顧問實業有限公司 臺東縣臺東市自強里正氣北路66號 22 10 46.02 8 86.02 B
477 東森人力仲介有限公司 臺中市南屯區大墩五街318號 22 10 46.74 9 87.74 B
478 立騰人力資源顧問有限公司 高雄市三民區春陽街66號12樓 23 10 47.22 8.5 88.72 B
479 台宇人力仲介有限公司 嘉義市西區自由路510號7樓之1 21 10 47.17 9.1 87.27 B
480 立群人力資源管理顧問有限公司 臺中市南區復興北路351號2樓 24 10 47.12 7.5 88.62 B
481 詠慶人力開發有限公司# 臺南市安南區長溪路2段455號2樓 25.5 2.5 46.78 11.5 86.28 B
482 居佳股份有限公司 宜蘭縣宜蘭市農權路3段232號1樓 22 10 47.25 10 89.25 B
483 誠泰國際人力仲介有限公司 臺中市東區東光園路170號1樓 21 10 45.15 9 85.15 B
484 汎揚仲介有限公司 臺中市南區德富路96巷10號1樓 22 10 47.63 7 86.63 B
485 和氏草實業有限公司 宜蘭縣蘇澳鎮蘇東北路2之72號1樓 19 10 47.88 9 85.88 B
486 聯邦國際開發股份有限公司 桃園市中壢區南園二路395號1樓 21 10 46.93 11.5 89.43 B
487 廣昇人力資源管理顧問有限公司 臺中市南區福新街6號1樓 22 10 46.51 8 86.51 B
488 廣瑩國際有限公司 新北市新莊區中央路198號17樓 24 10 44.54 10 88.54 B
489 喬大國際有限公司 臺中市南屯區文心路1段378號11樓之7 22 10 46.14 9 87.14 B
490 采芮國際開發有限公司 臺中市西屯區福科路477巷1號1樓 22 10 45.73 10 87.73 B
491 盛華人力資源股份有限公司 臺中市南屯區公益路2段51號17樓 26 -10 46.75 13 75.75 B
492 復康拓開發有限公司 桃園市中壢區新街里環北路400號10樓之2 17 10 40.25 8 75.25 B
493 家鑫國際有限公司 高雄市鼓山區美術東三路108號3樓 24 -5 47.32 8.6 74.92 B
494 御龍人力仲介有限公司 彰化縣溪湖鎮光華街27號 20 10 44.69 9 83.69 B
495 太平村德管理顧問有限公司 桃園市蘆竹區南崁路2段9號3樓之11 21 10 47.28 8.5 86.78 B
496 鑫豐人力資源管理有限公司 苗栗縣苗栗市建功里中山路209號1樓 17 10 42.31 7 76.31 B
497 怡吉國際有限公司 臺北市大安區浦城街13巷19號 22 10 47.66 9 88.66 B
498 大統合國際有限公司 臺中市西屯區大容西街57號3樓之1 26 -5 46.93 13 80.93 B
499 賓雅仕企業有限公司 臺北市中正區忠孝西路1段41號4樓之2 22 10 46.25 9 87.25 B
500 禾原人力資源管理有限公司 高雄市苓雅區行仁路26之2號 22 10 46.57 10.3 88.87 B
501 賀傑國際有限公司 屏東縣屏東市棒球路34號1樓 22 10 46.38 9 87.38 B
502 鼎興立人力資源管理顧問有限公司 桃園市中壢區龍昌路312號1樓 22 10 46.33 8.5 86.83 B
503 鑫瑞國際開發有限公司 臺南市永康區永大路3段618巷57號1樓 22 10 47.28 9 88.28 B
504 新佳國際開發有限公司 桃園市新屋區新生里中興路90號1樓 22 10 43.3 10 85.3 B
505 永安人力仲介資源股份有限公司 桃園市中壢區九和二街23號5樓之5 18 10 44.78 8.3 81.08 B
506 俊傑國際有限公司 臺北市信義區基隆路1段103號13樓之2 22 10 46.95 9 87.95 B
507 翊萬達人力仲介有限公司 臺中市潭子區大明一路85號1樓 20 10 43.08 11 84.08 B
508 鑫盛人力顧問有限公司 花蓮縣玉里鎮中華路118號 19 10 42.55 11 82.55 B
509 麗天國際有限公司 新北市新莊區幸福路678巷10號1樓 21 10 47.07 8 86.07 B
510 博碩人力仲介有限公司 新北市蘆洲區中山一路169號4樓 24 10 43.05 11 88.05 B
511 尚豪人力仲介有限公司 臺北市中正區博愛路130號6樓之1 24 -5 45.79 10 74.79 B
512 亞洲人力仲介有限公司 雲林縣虎尾鎮博愛路21號1樓 22 10 44.96 9 85.96 B
513 九一九人力國際股份有限公司 桃園市楊梅區三元街25巷16號1樓 19 10 45.61 12 86.61 B
514 勵玖國際有限公司 宜蘭縣羅東鎮尚禮街45號1樓 24 10 47.33 8.5 89.83 B
515 全新人力仲介有限公司# 高雄市前鎮區三多二路467號9樓 20 10 45.94 9.75 85.69 B
516 永心人力仲介有限公司 桃園市大園區中山南路144號1樓 22 10 46.92 10 88.92 B
517 開發人力仲介有限公司 臺東縣臺東市自強里開封街753號1樓 22 10 47.55 7 86.55 B
518 崇憲人力仲介有限公司# 基隆市安樂區安一路383號 20.5 10 44.37 7 81.87 B
519 郡興國際開發有限公司 臺中市北區育德路188號1樓 23 10 46.98 9 88.98 B
520 華夏國際管理顧問有限公司 桃園市中壢區幸福里延平路96號地下1樓 22 10 47.35 8.5 87.85 B
521 廣達人力仲介有限公司 桃園市桃園區鎮一街45號2樓 22 10 44.95 10 86.95 B
522 楨宏人力仲介有限公司 新竹市園後街2號2樓 19 10 46.8 8 83.8 B
523 鼎嘉人力開發有限公司 臺南市永康區小東路689之91號18樓A1 22 10 47.24 9.4 88.64 B
524 尚豪管理顧問有限公司 臺南市北區育德路53號1樓 22 10 41.3 7 80.3 B
525 立丞國際有限公司 臺中市南屯區文心路1段378號5樓之4 22 10 46.26 9 87.26 B
526 永溙國際有限公司 屏東縣屏東市永安里棒球路32號1樓 22 10 47.08 10 89.08 B
527 靖峰人力仲介有限公司 臺北市中山區中山北路3段49之3號1樓 24 10 43.29 9 86.29 B
528 國聯人力資管企業有限公司 桃園市八德區東勇街560巷5弄1號1樓 22 10 46.17 10.5 88.67 B
529 遠大國際事業有限公司 桃園市平鎮區環南路184號5樓之2 22 10 46.77 9.5 88.27 B
530 長申國際企業有限公司 臺中市太平區育仁路155號1樓 24 -5 47.72 10 76.72 B
531 笙鼎管理顧問有限公司 桃園市桃園區莊敬路2段76號3樓 19 10 44.78 9 82.78 B
532 台順國際事業有限公司 新北市林口區中北三街202號 22 10 46.92 11 89.92 B
533 東家國際管理有限公司 新北市板橋區府後街1巷18號1樓 20 -5 47.02 10 72.02 B
534 鎔騰貿易有限公司 桃園市平鎮區復旦路2段211巷9號1樓 21 10 33.45 8 72.45 B
535 達鴻人力仲介有限公司 雲林縣斗六市警民街58號1樓 24 -5 47.54 10 76.54 B
536 德康國際開發股份有限公司 新北市汐止區和平街39號 17 10 42.64 9 78.64 B
537 義成人力資源有限公司 臺南市安南區郡安路5段233號1樓 23 10 46.17 10 89.17 B
538 佳佑國際開發有限公司 雲林縣西螺鎮公館里公館302號 20 10 47.94 10.8 88.77 B
539 來德國際開發股份有限公司 高雄市鼓山區中華一路822號6樓 18 10 45.79 7 80.79 B
540 亞洲才庫管理顧問有限公司 新竹市湳中街9號7樓 24 -5 47.04 10.5 76.54 B
541 富群國際開發有限公司 臺中市南屯區黎明路2段279號 24 10 39.58 7.5 81.08 B
542 總才人力顧問有限公司# 新竹縣竹北市保泰一街35號 21 10 47.36 10.8 89.11 B
543 詰盟人力仲介有限公司# 宜蘭縣宜蘭市建蘭南路230號 21.5 10 45.69 9.5 86.69 B
544 真承人力資源管理有限公司 臺南市永康區中華二路266巷36號1樓 17 10 46.93 10.3 84.23 B
545 冠軍國際人力仲介有限公司 宜蘭縣宜蘭市昇平里康樂路105號7樓之9 22 10 47.1 9 88.1 B
546 華碩人力資源管理顧問有限公司 臺北市中山區長安東路2段178號10樓之2 23 10 45.17 8.5 86.67 B
547 玖毅國際開發有限公司 彰化縣彰化市中山路2段421巷19號 22 -5 46.31 7 70.31 B
548 祥達人力資源管理顧問有限公司 臺中市龍井區龍門路43巷81號1樓 20 10 46.66 10 86.66 B
549 子揚國際開發有限公司 臺中市南區三民西路216巷11號1樓 22 10 47.36 10.5 89.86 B
550 億昇人力開發有限公司 新北市蘆洲區民權路82巷2號1樓 19 10 46.3 8.33 83.63 B
551 漢仕國際實業有限公司 臺北市信義區基隆路2段189號5樓之4 20 10 46.7 7 83.7 B
552 沛璟國際興業有限公司 高雄市三民區自強一路243巷26之3號 22 10 46.39 9.2 87.59 B
553 萬才國際開發有限公司 桃園市中壢區中北路2段208巷60號 21 10 44.89 10.1 85.99 B
554 順裕人力仲介有限公司 雲林縣斗六市民生路220之2號1樓 22 10 46.61 7 85.61 B
555 禾亞人力資源有限公司 高雄市三民區鼎中路672巷15號1樓 24 10 45.09 10 89.09 B
556 亞都國際事業有限公司 臺北市松山區八德路4段606號6樓之2 20 10 47.67 10 87.67 B
557 眾誠人力仲介有限公司 臺中市北區東光二街1號 21 10 45.67 9 85.67 B
558 新格國際開發有限公司 臺中市南屯區五權西路2段517號 23 -5 46 11 75 B
559 侗慶人力仲介有限公司 嘉義市友愛路325號1樓 22 10 45.96 9 86.96 B
560 盟盛人力開發有限公司 臺南市永康區埔園里四維街32號 23 -5 46.09 9 73.09 B
561 泰洋城開發有限公司 桃園市中壢區新街里環北路400號8樓之7 21 10 39.18 8 78.18 B
562 豐陽國際開發股份有限公司 臺中市豐原區安和路62號1樓 22 10 47.75 10 89.75 B
563 鳳凰貿易有限公司 臺中市西區大全街96之1號1樓 26 -5 47.49 10 78.49 B
564 臺師菁英企管顧問有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段222號3樓 22 10 42.31 9 83.31 B
565 萬方人力資源管理有限公司 桃園市桃園區中正路1095之1號13樓 24 -5 45.92 11.5 76.42 B
566 立人人力資源有限公司 高雄市左營區立文路77號16樓之2 26 -5 47.24 13 81.24 B
567 寶德人力資源顧問有限公司 臺中市梧棲區自強三街33號1樓 20 10 47.48 10.5 87.98 B
568 富順國際企業有限公司 新北市板橋區四川路1段23號6樓之2 18 10 46.22 11 85.22 B
569 永利國際人力有限公司 高雄市左營區新莊一路179號1樓 20 10 43.38 10.2 83.61 B
570 晉誠國際開發有限公司 桃園市平鎮區環南路2段11號5樓之3 22 10 45.86 11 88.86 B
571 裕席國際開發有限公司 臺中市西區華美西街1段6號 19 10 45.18 8 82.18 B
572 泰盟人力仲介有限公司 高雄市楠梓區壽民路128號 24 10 47.68 7.5 89.18 B
573 展旗國際有限公司 高雄市三民區興隆街86之1號5樓 20 10 46.92 8 84.92 B
574 宏達人力資源管理有限公司 屏東縣屏東市武順街42號7樓之5 17 10 46.7 9.67 83.37 B
575 長泓人力資源股份有限公司 彰化縣鹿港鎮民權路163號2樓 23 10 47.59 9 89.59 B
576 台得國際人力開發有限公司 高雄市前鎮區永豐路166號1樓 26 -5 47.51 9 77.51 B
577 翔宇人力資源管理顧問有限公司 高雄市鼓山區鼓波街64號1樓 20 10 46.41 7 83.41 B
578 成龍通人力資源有限公司 臺北市中山區中山北路3段27之1號 19 10 47.39 9 85.39 B
579 裕群國際開發有限公司# 高雄市前鎮區明鳳三路16號1樓 23.5 2.5 47.13 8.5 81.63 B
580 延兆國際貿易有限公司 新竹縣竹東鎮興農街101巷2號3樓 17 10 46.18 9 82.18 B
581 友多人力仲介有限公司 桃園市中壢區長春路273號6樓 22 10 46.05 9 87.05 B
582 達陽人力仲介有限公司 臺中市西區民生路541號4樓之2 22 10 46.53 10 88.53 B
583 宇舜國際有限公司 臺北市中正區重慶南路1段99號8樓之1 15 10 45.23 11 81.23 B
584 紳富資源開發有限公司 臺北市士林區中山北路5段687號3樓 21 10 47.45 9 87.45 B
585 立達人力資源有限公司 新北市三重區集美街219號2樓 23 10 47 8 88 B
586 佶貝特國際生產力有限公司 臺中市西屯區大恩街40號7樓 19 10 47.47 7 83.47 B
587 鑫富邦國際開發有限公司 彰化縣彰化市中央路57號 23 10 47.32 8.1 88.42 B
588 東南亞國際開發有限公司 臺南市永康區大灣路942巷194弄7號 20 10 47.35 9.6 86.95 B
589 崇善國際開發有限公司 高雄市前鎮區英德街79號 20 10 43.85 10 83.85 B
590 潮德國際人力資源有限公司 臺中市西屯區上安路9號2樓 26 -5 46.86 12 79.86 B
591 宏海國際管理有限公司 新北市板橋區民有街39號 23 10 46.95 10 89.95 B
592 富達盛世國際開發有限公司 臺中市南屯區惠中路三段54號1樓 17 10 47.53 8 82.53 B
593 力園國際有限公司 新竹市光復路1段472號3樓之1 22 10 47.37 9.5 88.87 B
594 台灣吉金匯有限公司 臺北市中山區中山北路3段41號 22 10 47.17 8 87.17 B
595 正威人力仲介有限公司 新竹市竹光路78巷7弄16號 23 10 47.06 8.8 88.86 B
596 福元國際人力仲介有限公司 雲林縣斗南鎮長安路2段190號1樓 22 10 47.45 8.5 87.95 B
597 尚勤國際開發有限公司 臺中市西屯區西屯路2段208巷10弄23號2樓 24 -5 47.23 12 78.23 B
598 明麒人力資源有限公司 新北市土城區學成路128巷13弄6號3樓 22 10 47.45 10 89.45 B
599 擎宇人力仲介有限公司 臺北市內湖區行愛路159號3樓 22 10 45.95 8 85.95 B
600 上展國際開發有限公司 宜蘭縣宜蘭市復興路3段62巷12號 20 10 47.43 9 86.43 B
601 宜家國際人力資源開發有限公司 桃園市桃園區大業路2段249號1樓 22 10 46.96 9 87.96 B
602 憲國有限公司 臺北市中山區中山北路2段77巷12之5號4樓 24 -5 46.7 11 76.7 B
603 佳洋國際企業顧問有限公司 桃園市平鎮區廣興里廣東路26號1樓 24 10 42.34 9.5 85.84 B
604 全威人力仲介有限公司 臺東縣臺東市長沙街346巷2號1樓 19 10 47.63 10 86.63 B
605 景赫國際人力派遣有限公司 臺中市大里區上田街98號1樓 24 10 44.88 10 88.88 B
606 日月鴻人力仲介有限公司 新竹縣竹北市縣政二路205號1樓 23 10 46.88 10 89.88 B
607 竪立企業管理顧問有限公司 臺中市霧峰區德泰街51號1樓 22 10 45.3 9 86.3 B
608 盛泰資源管理顧問股份有限公司 新竹縣關西鎮博愛路17號1樓 20 10 45.74 8.5 84.24 B
609 誠新人力仲介有限公司 新北市板橋區中山路1段133之1號 24 10 47.21 8.5 89.71 B
610 兆廣國際開發有限公司 桃園市中壢區長沙路25號3樓 22 10 48.01 7.5 87.51 B
611 齊鈜國際開發有限公司 屏東縣屏東市北興里公裕街171號2樓 19 10 44.08 8 81.08 B
612 萱鎧國際人力仲介有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段223巷53號7樓 22 10 40.97 7 79.97 B
613 信寶人力資源管理顧問有限公司 高雄市鳳山區新強路167號1樓 23 10 47.04 9 89.04 B
614 百佳欣國際有限公司 新北市中和區中正路700號18樓之3 15 10 46.63 9 80.63 B
615 翌翔國際企業有限公司 高雄市鳳山區田衙路30號1樓 22 -5 47.47 10 74.47 B
616 關懷照護人力仲介有限公司 臺北市松山區塔悠路27號4樓 22 10 46.94 8 86.94 B
617 長青人力仲介股份有限公司 彰化縣鹿港鎮民權路163號3樓 23 -5 46.69 11 75.69 B
618 安新人力仲介有限公司 新竹縣竹北市中興里福興東路二段336號 22 -5 46.77 8.2 71.97 B
619 民生國際開發有限公司 臺北市中山區長安東路2段162號5樓之5 22 10 45.31 9.5 86.81 B
620 亞太國際人力仲介有限公司 桃園市桃園區大興西路2段80巷29號2樓 22 10 44.21 6.2 82.41 B
621 禾欣人力仲介有限公司# 雲林縣斗六市鎮西里雲林路2段480號 22 10 46.51 8 86.51 B
622 瑪琪實業有限公司 新北市中和區板南路665號9樓 26 10 36.64 10 82.64 B
623 固德人力資源顧問有限公司 臺中市南區永和一街22號 22 10 47.09 10 89.09 B
624 晟陽國際開發有限公司 臺北市松山區八德路4段72巷12弄1之1號 21 10 46.93 9 86.93 B
625 昶宏人才仲介有限公司 臺北市內湖區成功路5段71之1號6樓 19 10 47.14 9 85.14 B
626 廣富人力仲介有限公司 新竹縣竹北市縣政二十路96號3樓 23 10 47.07 9 89.07 B
627 荃好國際開發有限公司 臺北市中山區中山北路2段115巷43號5樓之2 23 -5 47.32 8.5 73.82 B
628 友晶國際股份有限公司 桃園市桃園區春日路1138號6樓 24 10 46.29 9 89.29 B
629 慶紘人力仲介有限公司 高雄市小港區宏平路438號1樓 18 10 47.46 9.3 84.76 B
630 首選有限公司 新竹市東區東山街39巷5號 21 10 43.18 6 80.18 B
631 欣弘人力資源顧問有限公司 嘉義市西區杭州三街46號1樓 22 10 47.07 10.7 89.8 B
632 雋達人力資源管理顧問有限公司 臺中市神岡區社口街499巷1號 20 10 46.91 11 87.91 B
633 振菖人力仲介有限公司 澎湖縣馬公市民富街21巷7號1樓 22 10 45.24 10 87.24 B
634 錸那人力派遣有限公司 臺北市中山區中山北路2段115巷43號5樓之1 15 10 43.78 7 75.78 B
635 新力人力仲介有限公司 嘉義縣民雄鄉雙福村雙福78之165號1樓 22 10 47.61 8.3 87.91 B
636 元星國際人力仲介有限公司 雲林縣斗六市雲林路2段356號1樓 19 10 46.04 8 83.04 B
637 鴻昌開發人力資源有限公司 高雄市楠梓區惠豐里惠春街125號2樓 22 10 47.81 9.2 89.01 B
638 福信人才仲介有限公司 新竹市北區湳雅街217號1樓 22 10 46.73 11 89.73 B
639 翔鈺國際人力資源有限公司 基隆市仁愛區愛三路87號9樓之9 23 10 47.25 9 89.25 B
640 好理國際資源有限公司 雲林縣斗六市武昌路19巷2號 22 10 47.32 9 88.32 B
641 聚亨人力資源管理顧問有限公司 桃園市桃園區民生路498號4樓之1 22 10 47.54 8 87.54 B
642 凱程國際人力資源有限公司 臺中市西區五權五街151號5樓之5 21 10 43.54 8 82.54 B
643 萬泰國際開發有限公司 臺中市大里區東明路308號1樓 22 10 46.58 11 89.58 B
644 新勤人力仲介有限公司 臺北市內湖區行愛路159號4樓 20 10 45.87 8 83.87 B
645 天檀人力資源有限公司 嘉義縣水上鄉粗溪村中山路2段506號2樓 24 10 48.18 7.3 89.48 B
646 十安有限公司 桃園市平鎮區延平路2段302號10樓之1 24 10 45.63 10 89.63 B
647 驊朗企業有限公司 臺北市文山區景隆街17之2號1樓 22 10 43.55 8 83.55 B
648 龍光科技有限公司 臺北市中山區雙城街18巷3號3樓 23 10 46.73 8.5 88.23 B
649 長庚人力仲介有限公司 高雄市苓雅區輔仁路155號16樓之1 20 10 46.19 9 85.19 B
650 凱晙有限公司 屏東縣九如鄉後庄村清聖街26巷86號1樓 19 10 47.7 9 85.7 B
651 嘉璟國際開發有限公司 臺中市大里區立德里自強街70巷3號2樓 22 10 44.72 9.5 86.22 B
652 越樺國際開發有限公司 屏東縣屏東市德豐街17號 22 10 47.7 10.2 89.87 B
653 羽禾管理顧問有限公司 南投縣南投市南崗二路676號 20 10 47.32 10 87.32 B
654 興橋企業管理顧問有限公司 臺北市萬華區中華路1段182號2樓之3 17 10 43.02 9.5 79.52 B
655 資盛國際管理顧問有限公司 臺南市永康區永康里文化路40之1號 22 10 47.7 8.5 88.2 B
656 大晉人力資源管理顧問有限公司 臺中市大甲區仁愛街382號 19 10 45.11 9 83.11 B
657 尚榮管理顧問有限公司 臺北市中正區寧波西街228號 24 10 46.16 7 87.16 B
658 祥燦國際有限公司 新北市板橋區文化路1段32巷10號3樓 22 10 45.39 9 86.39 B
659 富裕人力資源管理顧問有限公司 臺中市大甲區經國路702號2樓 21 10 47.05 9 87.05 B
660 茂順人力仲介有限公司 雲林縣西螺鎮廣福里大同路55號1樓 22 10 45.14 9.5 86.64 B
661 永士國際有限公司 新竹市東區復興里經國路1段442巷2號2樓 19 10 47.14 9 85.14 B
662 冠旭人力仲介有限公司 彰化縣彰化市中山路一段119巷22弄17號1樓 23 10 46.83 8 87.83 B
663 東協人力資源有限公司 新北市板橋區文化路2段182巷3弄4之2號 19 10 46.94 9 84.94 B
664 雅奕國際有限公司 臺北市萬華區長沙街2段91號3樓之11 21 10 46.89 10 87.89 B
665 達欣人力仲介有限公司 桃園市桃園區同德五街212號2樓 19 10 47.32 12 88.32 B
666 永湛國際開發有限公司 臺中市北區柳陽西街1之13號1樓 22 10 47.64 9 88.64 B
667 宏海人力仲介股份有限公司 桃園市中壢區三民里中正路610號 22 10 42.54 10.8 85.34 B
668 大幟揚國際開發有限公司 彰化縣員林市育英路4號11樓之1 22 10 46.98 10 88.98 B
669 精誠人力資源顧問有限公司 桃園市桃園區長春路142號2樓 24 10 45.89 10 89.89 B
670 任盛國際開發有限公司 臺中市大里區新生路156號1樓 22 10 47.46 10 89.46 B
671 和協人力仲介有限公司 新北市三峽區國光街37巷18號1樓 21 10 38.4 10 79.4 B
672 寬心人力仲介有限公司 臺中市西屯區福中里天保街149號 22 10 47.28 9 88.28 B
673 東安人力仲介有限公司 桃園市楊梅區環東路508號 22 10 47.14 9.5 88.64 B
674 加楓國際顧問有限公司 臺中市西屯區重慶路260號2樓 14 10 39.92 10 73.92 B
675 威龍人力仲介有限公司 新北市樹林區三龍街115之3號2樓 26 10 44.28 8 88.28 B
676 萬佳人力仲介有限公司# 高雄市仁武區八卦里京吉六路180號1樓 22.5 10 46.94 8.1 87.54 B
677 九福國際人力仲介有限公司 臺中市西屯區西屯路三段166之86號2樓 24 -10 47.98 12 73.98 B
678 數位點子多媒體股份有限公司 臺北市內湖區安美街181號5樓 22 10 45.16 8 85.16 B
679 漢霖人力資源有限公司 新竹市東區建中一路32號1樓 22 -5 45.87 9 71.87 B
680 台銘國際開發有限公司 臺中市南屯區三厝里黎明東街160之16號1樓 24 -5 47.41 9 75.41 B
681 吉將人力仲介有限公司 臺南市永康區復國路90號1樓 19 10 42.26 8 79.26 B
682 恩得國際開發有限公司 臺中市太平區育仁路62號1樓 24 10 46.63 8.5 89.13 B
683 遞億行有限公司 臺北市中山區新生北路3段61號3樓之22 22 10 47 7 86 B
684 代日行有限公司 高雄市鼓山區美術東六街123號7樓之1 22 10 47.52 9 88.52 B
685 緯宸國際開發有限公司 臺中市北屯區旱溪西路3段307巷23號1樓 24 -5 46.87 13 78.87 B
686 創健人力仲介有限公司 高雄市鳳山區光復路74號14樓 20 10 46.98 7.8 84.78 B
687 大滿貫國際企業有限公司 臺中市南屯區東興路2段186號8樓之1 22 10 47.19 9 88.19 B
688 昕泰國際有限公司 嘉義市西區八德路103號 22 10 46.92 8.1 87.02 B
689 森太國際有限公司 新北市土城區沛陂里福安街26號(2樓) 19 10 45.33 9 83.33 B
690 秉鈞國際企業有限公司 桃園市桃園區國聖一街181號 23 10 47.07 9.5 89.57 B
691 祐銘人力仲介有限公司 臺中市潭子區雅豐街226巷26弄22號1樓 22 10 45.74 11 88.74 B
692 浚庭國際有限公司 新北市板橋區民生路2段46號2樓 22 10 47.26 10.5 89.76 B
693 德益人力資源顧問有限公司 苗栗縣苗栗市福星里國華路285號1樓 17 10 46.83 9.5 83.33 B
694 冠德人力資源顧問有限公司 新北市中和區中正路302號1樓 24 10 46.72 8 88.72 B
695 全隆國際人力仲介有限公司 臺北市中山區林森北路372號5樓 23 10 44.6 10 87.6 B
696 凱迪人力仲介有限公司 臺北市大安區復興南路2段164號4樓 23 10 47.34 9 89.34 B
697 順新人力仲介有限公司 彰化縣彰化市彰水路178之3號1樓 23 -5 47.08 10 75.08 B
698 宏誠人力資源有限公司 彰化縣彰化市向陽里崙平南路219號1樓 22 10 46.8 10 88.8 B
699 金鴻國際人力資源有限公司 臺中市西區和龍里日盛街22號2樓 24 10 46.98 9 89.98 B
700 日鼎資產管理股份有限公司 臺中市西區忠明南路497號17樓 22 10 47.16 9 88.16 B
701 仲恒國際有限公司 基隆市中正區信三路32號4樓 23 -5 47.64 9 74.64 B
702 超速國際人力資源有限公司 臺北市文山區景福街58號1樓 23 10 44.8 10.5 88.3 B
703 首華國際開發有限公司 桃園市中壢區中平路28號2樓 22 10 44.33 9 85.33 B
704 昱繽人力資源管理顧問有限公司 高雄市鳳山區瑞和街27號 20 10 47.26 9 86.26 B
705 紅銘人力仲介有限公司 新北市新莊區新北大道三段5號12樓之1 26 -5 46.55 11 78.55 B
706 劦力國際開發有限公司 臺中市東區建德街390號1樓 19 10 47.54 10 86.54 B
707 日玖人力資源顧問有限公司 桃園市中壢區興平路62號 26 -5 45.78 8.1 74.88 B
708 禾益人力仲介有限公司# 雲林縣斗六市六合街11之1號1樓 21 10 44.3 7 82.3 B
709 上弘人力資源有限公司 桃園市桃園區經國路387之1號2樓 22 10 37.67 10.1 79.77 B
710 值信國際人力仲介有限公司 桃園市桃園區國信街107號10樓 22 10 47.1 9.5 88.6 B
711 至誠國際開發有限公司 彰化縣鹿港鎮中山南路172號 22 10 47.64 8.5 88.14 B
712 瀛海人力資源有限公司 彰化縣埔心鄉大成街60巷3號 23 10 46.21 9 88.21 B
713 寶嘉誠有限公司 新北市新莊區新北大道3段5號3樓之5 24 10 44.26 7 85.26 B
714 華光國際人力仲介有限公司 宜蘭縣宜蘭市康樂路105號7樓之1 20 10 46.78 8 84.78 B
715 丞溢人力資源管理顧問有限公司 新北市新莊區幸福路670巷7號 19 10 46.43 8 83.43 B
716 惠群人力資源管理顧問有限公司 新北市新莊區新泰路357巷3弄13號 24 10 47.31 8 89.31 B
717 力銓國際開發有限公司 臺中市烏日區學田里學田路658巷52號 19 10 45.11 7 81.11 B
718 摯誠國際有限公司 新北市汐止區建成路59巷9號3樓 20 10 36.29 9 75.29 B
719 銓冠國際有限公司 臺北市中山區民權東路2段26號4樓之4 14 10 47.01 9 80.01 B
720 宇博國際能源開發有限公司 桃園市大溪區仁善一街106巷11號2樓 22 10 47.13 9 88.13 B
721 佳興人力資源有限公司 高雄市鼓山區西藏街313號2樓 22 10 47.23 9.3 88.53 B
722 超悅人力資源有限公司 花蓮縣吉安鄉仁安村海岸路297號1樓 12 10 44.45 10 76.45 B
723 晶洋有限公司 新竹縣新豐鄉山崎村建興路一段146巷52號2樓之1 24 10 47 8 89 B
724 禾鼎人力管理顧問有限公司 桃園市蘆竹區大新二街69巷2號2樓 25 10 43.66 11 89.66 B
725 協順國際股份有限公司# 臺中市北屯區東山路1段91巷17號 22 10 46.9 9 87.9 B
726 暐誠國際有限公司 臺中市南屯區大富街115之3號1樓 22 10 48.04 9 89.04 B
727 惠盛國際開發有限公司 高雄市小港區桂陽路48號1樓 22 10 43.59 7 82.59 B
728 智恩國際股份有限公司 新北市汐止區水源路一段15號4樓 20 10 43.88 11 84.88 B
729 康祐鑫人力資源有限公司 臺南市新化區太平里太平街49號1樓 23 10 46.18 9.6 88.78 B
730 萬嘉人力仲介有限公司 高雄市仁武區京吉六路176號 24 10 47.59 7.3 88.89 B
731 大邁人力仲介有限公司 臺北市大安區建國南路2段195號11樓 22 10 47.45 10 89.45 B
732 啓珹國際企業有限公司 彰化縣彰化市南瑤里民族路129巷47號1樓 21 10 44.87 11 86.87 B
733 詠安人力仲介有限公司# 臺中市西屯區上安里上安路60之6號1樓之5 21 10 44.04 9.5 84.54 B
734 巨承人力資源管理顧問有限公司 高雄市三民區鼎西里鼎新路117號1樓 22 10 47.74 9.43 89.17 B
735 勤美國際有限公司 臺中市清水區南社里星海路236號 18 10 45.34 7 80.34 B
736 宗德國際開發有限公司 彰化縣和美鎮嘉犁里線東路3段7號1樓 26 10 43.47 8 87.47 B
737 台灣英特艾倫人力資源有限公司 臺北市中山區民權東路3段13號2樓 18 10 44.64 8 80.64 B
738 沂康人力資源顧問有限公司 桃園市桃園區中埔一街339巷11號 22 10 46.63 8 86.63 B
739 冠有國際有限公司 新北市中和區中正路271號4樓 21 10 46.81 10 87.81 B
740 光彥人力資源管理顧問有限公司 新北市新莊區中平路158號3樓 23 10 46.84 9 88.84 B
741 新興國際開發有限公司 高雄市苓雅區同慶路18號 22 10 47.26 9.3 88.56 B
742 亞仲力國際有限公司# 臺中市大雅區神林路1段380之15號1樓 22 10 46.94 9.35 88.29 B
743 瑞承企業有限公司 新北市中和區冠穗里民享街30巷14之3號 24 10 47.66 8 89.66 B
744 三禾人力資源有限公司 新北市中和區宜安路171號3樓 24 10 46.96 9 89.96 B
745 冠捷國際開發有限公司 桃園市楊梅區青山一街63號 24 -5 47.66 7 73.66 B
746 一二三國際人力仲介有限公司 臺中市大里區新仁路1段217巷5號1樓 21 10 46.32 10 87.32 B
747 達誠人力仲介有限公司 臺南市新營區東明街42巷6號1樓 22 10 47.7 9.3 89 B
748 鴻順國際人力開發有限公司 新北市板橋區民享街33號 24 -5 47.19 8 74.19 B
749 佑源國際人力資源有限公司 宜蘭縣宜蘭市中山路二段410之1號1樓 23 -5 46.92 10 74.92 B
750 台灣好人力資源有限公司 臺中市西區臺灣大道1段726號6樓之13 22 10 45.51 10 87.51 B
751 豪欣國際有限公司 新竹縣竹北市文和街68號1樓 24 10 47.44 8.5 89.94 B
752 海光人力仲介有限公司 宜蘭縣宜蘭市康樂路105號7樓之8 16 10 38.11 9 73.11 B
753 楷貿國際有限公司 基隆市中正區義一路87號8樓之5 24 10 45.11 8 87.11 B
754 順仁人力仲介有限公司 桃園市觀音區草漯里11鄰福祥街56號1樓 19 10 46.27 9 84.27 B
755 慧慈國際有限公司 高雄市鳳山區建國路3段75號9樓 22 10 47.26 9 88.26 B
756 世丞人力資源有限公司 屏東縣屏東市清寧街14號1樓 18 10 45.92 8 81.92 B
757 弘宇人力仲介有限公司 臺中市潭子區中山路二段135號5樓之2 22 -5 48.3 9 74.3 B
758 肯信國際人力仲介有限公司 臺中市北屯區仁美里崇德路三段672號2樓之6 22 10 43.59 8 83.59 B
759 星展人力資源股份有限公司 苗栗縣頭份市東民三街40號1樓 26 -5 47.63 13 81.63 B
760 宏辰國際人力資源有限公司 雲林縣斗六市公正里三民路153號1樓 19 10 46.87 8 83.87 B
761 金賀國際有限公司 臺中市北屯區同榮里更生巷176號1樓 24 10 45.71 9 88.71 B
762 凱勵國際有限公司 臺北市內湖區內湖路2段339巷10弄11號 22 10 47.02 10.5 89.52 B
763 晉好人力仲介有限公司 臺中市南屯區黎明路二段71巷27號8樓 22 10 46.14 11 89.14 B
764 匯元運通有限公司 桃園市桃園區延平路28之8號5樓 21 10 45.56 9 85.56 B
765 嘉華人力仲介有限公司 臺南市永康區中華路988之3號1樓 23 10 46.49 8 87.49 B
766 明旭國際人力資源有限公司 苗栗縣苑裡鎮苑北里天下路149號1樓 17 10 46.64 8.5 82.14 B
767 安家國際人力資源有限公司 臺北市中山區松江路42號5樓之2 24 10 46.2 9 89.2 B
768 盈新國際有限公司 新北市三重區三和路3段16巷48號1樓 22 10 45.21 11 88.21 B
769 聯捷人力仲介有限公司 新北市永和區中山路1段102號2樓 20 10 47.18 6 83.18 B
770 伸優人力仲介有限公司 桃園市龜山區自強西路94號 18 10 44.42 7 79.42 B
771 吉優人力仲介有限公司 臺中市南屯區豐樂里豐功路17號1樓 20 10 46.84 9 85.84 B
772 豐茂群國際開發有限公司 臺中市北區健行路766巷32號4樓 22 10 46.59 8 86.59 B
773 冠台國際開發有限公司 彰化縣彰化市中山路2段252號1樓 23 10 46.91 10 89.91 B
774 廣澤國際管理顧問有限公司 臺南市佳里區四維二街242號1樓 23 -5 45.35 9 72.35 B
775 宏達國際人力顧問有限公司 桃園市桃園區龍安里國強十一街113號 22 10 47.66 9.5 89.16 B
776 連旺人力仲介有限公司 新北市板橋區觀光街1巷10號 20 10 47.16 9 86.16 B
777 全嘉人力資源有限公司 新北市蘆洲區復興路105巷10號1樓 21 10 47.19 10.3 88.52 B
778 壹信國際人力仲介有限公司 彰化縣彰化市西勢里忠孝街46號1樓 24 10 47.4 8 89.4 B
779 俊欣人力資源管理顧問有限公司 新北市淡水區民權路181巷22號2樓 22 10 45.17 8 85.17 B
780 順美人力仲介有限公司 臺南市永康區中華路996號2樓 17 10 46.82 10 83.82 B
781 雲輔外勞仲介有限公司# 桃園市楊梅區雙榮里民族路5段285巷5號 23 2.5 45.41 9.25 80.16 B
782 安迪森人力仲介有限公司 基隆市仁愛區仁一路291號2樓 15 10 40.76 8 73.76 B
783 興群實業有限公司 臺北市大同區承德路3段111號3樓 22 10 47.65 10 89.65 B
784 僑邦國際管理顧問有限公司 桃園市桃園區大興西路2段65號13樓 20 10 46.16 9.1 85.26 B
785 泰葳人力仲介有限公司 臺中市北屯區文心路4段474號6樓 24 10 46.34 7 87.34 B
786 泉鴻國際開發有限公司 高雄市楠梓區仁昌街86巷7之3號 22 10 45.18 9.4 86.58 B
787 頂尖人力仲介有限公司 臺中市北區山西路2段95號1樓 22 -5 47.18 9 73.18 B
788 順福國際人力仲介有限公司 新北市板橋區重慶里信義路57號 18 -5 47.26 10 70.26 B
789 縱橫人力開發有限公司 高雄市大社區萬金路65巷30號 19 10 47.14 9 85.14 B
790 和運人力仲介有限公司 臺中市北區北平四街28號6樓之2 21 10 46.91 10.5 88.41 B
791 皇鼎人力仲介有限公司 桃園市桃園區大連四街31號 22 10 46.43 11 89.43 B
792 聖宇春國際有限公司 桃園市桃園區玉山街158號1樓 21 10 47.12 9.5 87.62 B
793 展億國際開發有限公司 屏東縣屏東市崇蘭里中山路373號1樓 15 10 47.37 9 81.37 B
794 定成國際人力資源有限公司 高雄市三民區民族一路780號1樓 19 10 44.62 8 81.62 B
795 楷捷人力資源有限公司 桃園市蘆竹區仁愛路3段260巷33號10樓 24 10 44.23 10 88.23 B
796 桂誠國際有限公司 雲林縣虎尾鎮東仁里文科路221號 23 10 47.16 8.5 88.66 B
797 安芯人力仲介有限公司 桃園市平鎮區福林里福壽路110號1樓 21 10 46.83 10.2 88.03 B
798 和生實業有限公司 基隆市東明路77巷42號 19 10 43.37 9 81.37 B
799 三川國際顧問有限公司 新北市板橋區中山路一段273號2樓 24 10 45.1 9 88.1 B
800 宇國國際人力資源有限公司 高雄市鳳山區文德里青年路2段572號2樓 20 10 46.28 9 85.28 B
801 艾肯國際開發有限公司 桃園市桃園區建國路87號 22 10 45.1 8 85.1 B
802 全豐管理顧問有限公司 臺中市大里區國光里德芳南路337號 23 10 45.31 11 89.31 B
803 長益國際人力資源有限公司 桃園市龜山區文興路146號2樓之1 23 10 42.65 10 85.65 B
804 明泳有限公司 新北市三重區重新路1段51號4樓 22 10 46.69 8 86.69 B
805 仁得國際開發有限公司 臺中市西屯區工業區38路176號1樓 21 10 43.37 9.5 83.87 B
806 佳宸國際有限公司 高雄市楠梓區後昌路1285號2樓 23 10 47.41 8.5 88.91 B
807 弘德人力仲介有限公司 臺中市南屯區忠勇路52之217號4樓 24 10 46.45 9 89.45 B
808 宏家國際開發有限公司 嘉義縣新港鄉古民村古民151之23號1樓 22 -5 46.92 7.7 71.62 B
809 遠傳人力資源管理顧問有限公司 桃園市平鎮區環南路二段27號11樓之1 21 10 47.15 7 85.15 B
810 金宥人力仲介有限公司 臺中市南屯區豐樂里永春東三路301巷8號1樓 24 10 44.97 10 88.97 B
811 立揚國際人力資源有限公司 臺北市中山區中山北路3段26號12樓之3 21 10 46.9 8 85.9 B
812 振程國際股份有限公司 桃園市平鎮區南東路13號2樓 23 10 44.08 10.2 87.28 B
813 嘉亞人力資源管理顧問有限公司 嘉義市東區中山路56之1號3樓 20 10 46.96 9.1 86.06 B
814 寶圓人力仲介有限公司 桃園市桃園區東埔里北埔路17巷30號1樓 24 10 45.18 8.5 87.68 B
815 同安人力資源有限公司 桃園市桃園區新埔七街168巷12號6樓 19 10 43.12 8 80.12 B
816 寶安心國際有限公司 臺南市北區公園路597巷2之1號 20 10 47.17 9 86.17 B
817 盈佳管理顧問有限公司 高雄市鳳山區中樂街52巷7之1號 23 10 47.59 7.2 87.79 B
818 一六八人力仲介有限公司 新北市汐止區中興路95號4樓之3 22 10 45.81 9.5 87.31 B
819 宣貴國際開發有限公司 屏東縣屏東市北興里公民街6號2樓 22 10 45.14 8 85.14 B
820 宏亞人力資源股份有限公司 臺北市松山區八德路4段686號8樓之1 22 10 45.47 8 85.47 B
821 祐成企業管理顧問有限公司 新北市永和區福和路349號3樓 17 10 39.66 9 75.66 B
822 佳揚人力資源有限公司 桃園市平鎮區廣興里廣東路26號3樓 22 10 46.21 8 86.21 B
823 元亨國際人力資源有限公司 新北市新店區復興里中正路539之1號1樓 21 10 46.78 10 87.78 B
824 思翔人力資源有限公司 新北市三重區自強路1段66號8樓 17 10 40.67 9 76.67 B
825 欣連心國際有限公司 高雄市左營區新上里立文路77號18樓 19 10 43.15 8 80.15 B
826 順統國際有限公司 屏東縣屏東市大連里興豐路9號1樓 19 10 47.43 9 85.43 B
827 復泰開發有限公司 桃園市中壢區普慶里金鋒二街75巷4號1樓 18 10 45.86 10.5 84.36 B
828 佑呈人力資源管理顧問有限公司 新北市新莊區新北大道3段5號2樓之6 20 10 46.13 9 85.13 B
829 中誠人力顧問有限公司 彰化縣彰化市萬壽里中正路2段218號 19 10 45.06 8 82.06 B
830 程信人力仲介有限公司 花蓮縣花蓮市富安路151號1樓 22 10 40.51 10 82.51 B
831 御多福實業有限公司 臺中市西屯區櫻城五街21之8號7樓 17 10 47.03 10 84.03 B
832 易家人人力仲介有限公司 新竹市育英里四維路130號9樓3 24 10 46.87 8 88.87 B
833 一心國際人力仲介有限公司 臺南市永康區埔園街273號1樓 24 10 45.37 9.3 88.67 B
834 瓏晟企業有限公司 臺南市永康區龍埔街136巷7號1樓 22 -5 46.33 10 73.33 B
835 鼎紘國際開發有限公司 高雄市苓雅區中正一路120號6樓之6 24 10 47.05 8.4 89.45 B
836 裕泰國際開發有限公司 桃園市桃園區南豐三街83號 24 10 44.28 9 87.28 B
837 雙合人力開發有限公司 臺南市東區大同路2段603號3樓之1 21 10 47.25 7.3 85.55 B
838 永鑽人力資源有限公司 臺北市大同區承德路三段55號3樓 21 10 45.88 11 87.88 B
839 大弘實業有限公司 高雄市大寮區潮寮里華中南路275號 21 10 46.63 9 86.63 B
840 統振股份有限公司 臺北市內湖區安美街181號1樓及6樓 21 10 47.41 9.5 87.91 B
841 康富人力仲介有限公司 新北市新店區建興街9巷10號1樓 21 10 44.7 8 83.7 B
842 立騏人力仲介有限公司 臺中市西屯區福中二街16巷1號 24 10 47.07 8 89.07 B
843 順全國際開發有限公司 臺中市南屯區寶山里寶山東一街8號 22 10 44.11 8 84.11 B
844 滿福國際人力仲介有限公司 嘉義市西區北港路207號3樓 23 10 45.47 9 87.47 B
845 富安人力資源有限公司 桃園市平鎮區金陵里金興街1號1樓 22 10 46.79 8.5 87.29 B
846 博益國際有限公司 新北市板橋區中正路236巷34之3號 19 10 33.83 10 72.83 B
847 盛翔國際開發有限公司 新北市板橋區華江一路196號8樓 18 10 46.63 9.67 84.3 B
848 徠可人才仲介有限公司 臺北市大同區長安西路66號3樓 23 10 38.73 8 79.73 B
849 立大人力資源有限公司 新北市永和區永平路304號1樓 19 10 47.14 10 86.14 B
850 清雲國際有限公司 桃園市桃園區南門里南興街20之3號 20 10 45.4 9.3 84.7 B
851 浩亞國際股份有限公司 桃園市中壢區新街里環北路400號14樓之8 22 10 44.89 9.3 86.19 B
852 惜福國際人力資源有限公司 宜蘭縣宜蘭市宜中路258號 22 -5 47.08 9.5 73.58 B
853 廣益人力仲介有限公司 苗栗縣苗栗市福麗里福慶7號1樓 20 10 43.33 9.2 82.53 B
854 康拓人力仲介有限公司 彰化縣員林市莒光路752號3樓 22 10 46.95 8.5 87.45 B
855 翔合國際人力顧問有限公司 桃園市桃園區永安里永安路300號2樓 21 10 44.89 7 82.89 B
856 威締國際有限公司 桃園市中壢區至善里後寮一路295號1樓 21 10 46.89 9 86.89 B
857 詠成國際開發有限公司 高雄市苓雅區文山路130號1樓 23 -5 47.41 11.4 76.81 B
858 法典人力仲介股份有限公司 新北市新店區新坡一街56之2號 20 10 43.19 10 83.19 B
859 鑀富旺國際有限公司 新北市板橋區柏翠里華江一路216號10樓 21 10 38.53 9 78.53 B
860 銓國人力資源有限公司 新北市萬里區野柳里港東72之1號1樓 22 10 45.65 7 84.65 B
861 昇生國際開發有限公司 新北市淡水區北投里新市一路三段101巷178號3樓 17 10 45.18 6 78.18 B
862 允紘人力資源有限公司 臺中市北屯區旱溪東路3段35之3號 22 10 47.51 10 89.51 B
863 正大興業有限公司 臺南市永康區烏竹街65號2樓 20 10 44.4 10.5 84.9 B
864 冠鴻國際開發有限公司 高雄市鼓山區忠正里九如四路949號 22 10 43.54 9 84.54 B
865 富億人力仲介國際有限公司 臺中市豐原區翁社里豐年路78巷8號1樓 24 10 43.83 11 88.83 B
866 十邦國際開發有限公司 高雄市新興區德生里民生一路31號6樓之2 23 10 47.19 9 89.19 B
867 助人人力仲介有限公司 臺北市文山區辛亥路5段55巷6號3樓 15 10 47.74 8 80.74 B
868 上億國際企業有限公司 新北市中和區中和路326號4樓之1 17 10 41.64 8 76.64 B
869 金大立人力資源管理顧問有限公司 彰化縣田中鎮西路里員集路二段557號1樓 18 10 46.44 9 83.44 B
870 聯陞國際開發有限公司 新北市三重區重陽路1段1號4樓之3 22 10 46.85 7 85.85 B
871 龍祥時代人力資源有限公司 桃園市龜山區南美里南上路280巷13之4號5樓 23 10 47.13 9 89.13 B
872 億誠國際人力仲介有限公司 臺南市安南區同安路387巷10號1樓 22 10 47.52 7.3 86.82 B
873 瑞鎮國際開發有限公司 臺中市潭子區頭家路33號 21 10 47.43 11 89.43 B
874 瀧德人力顧問有限公司 彰化縣彰化市平和十三街29號1樓 19 10 47.25 9 85.25 B
875 瑞展人力仲介有限公司 臺中市潭子區甘水路1段42號1樓 23 10 44.88 11.5 89.38 B
876 聯旺國際人力仲介有限公司 彰化縣彰化市西勢里忠孝街25號 22 10 48.03 8 88.03 B
877 永意國際有限公司 桃園市平鎮區環南路2段265號3樓之10 22 10 46.67 10.5 89.17 B
878 首席人力資源有限公司 臺北市松山區復興北路15號12樓之3 22 10 47.5 10 89.5 B
879 立新人力資源管理顧問有限公司 新北市三重區忠孝路3段50巷41弄8號1樓 20 10 47.4 9 86.4 B
880 振旺國際有限公司 臺北市內湖區成功路2段189之1號4樓 18 10 45.22 9 82.22 B
881 東南亞遊學有限公司 桃園市桃園區桃鶯路58號 15 10 42.2 9 76.2 B
882 豐繹國際事業有限公司 桃園市桃園區永安里永安路300號3樓 21 10 44.88 9 84.88 B
883 源盛國際管理顧問有限公司 臺南市北區西門路4段380巷1弄31號1樓 24 10 43.2 12.4 89.6 B
884 東都人力仲介有限公司 花蓮縣吉安鄉海岸路250號(1樓) 17 10 45.31 11 83.31 B
885 阿克拉人力仲介有限公司 新北市樹林區樹西里中山路1段115之22號2樓 16 10 41.19 9 76.19 B
886 寶時人力開發有限公司 臺北市大安區復興南路二段27號7樓 22 10 40.97 8 80.97 B
887 新亞人力資源有限公司 彰化縣大村鄉大村村仁愛街166號1樓 19 10 47.11 11 87.11 B
888 景鴻國際開發有限公司 臺中市太平區振武路160號1樓 21 10 47.09 7 85.09 B
889 巨亨人力仲介有限公司 桃園市桃園區同德五街131巷5弄17號1樓 18 10 42.09 6.5 76.59 B
890 家康人力資源有限公司 臺北市南港區忠孝東路6段285號11樓之8 23 10 46.84 9 88.84 B
891 亞力亞有限公司 高雄市岡山區前峰路154巷14號1樓 22 10 40.38 9 81.38 B
892 查斯特人力仲介有限公司 雲林縣斗南鎮明昌里建國三路25號1樓 10 10 44.02 8 72.02 B
893 天扈人力資源有限公司 高雄市三民區鼎力路267巷5弄44號4樓之5 21 10 45.56 10 86.56 B
894 廉明人力仲介有限公司 花蓮縣花蓮市榮正街78巷11之1號 22 10 41.11 9 82.11 B
895 起榮國際有限公司 臺北市文山區木柵路4段149巷13號2樓 19 10 46.88 7 82.88 B
896 天勤國際人力仲介有限公司 高雄市三民區陽明路169號6樓之1 22 10 47.66 9.3 88.96 B
897 中豪人力仲介國際開發有限公司 高雄市仁武區文武里文南三街16巷2號2樓 20 10 39.52 7 76.52 B
898 韋橋實業有限公司 臺中市南區信義南街81巷3號1樓 22 10 45.43 10 87.43 B
899 東鉌國際開發有限公司 高雄市大寮區內厝路185巷2弄5號8樓之2 24 10 48.66 7 89.66 B
900 家樂福人力資源有限公司 臺北市大同區承德路一段35號8樓之1 21 10 42.15 7 80.15 B
901 銘鼎國際人力資源有限公司 高雄市左營區維新街4號1樓 21 10 45.93 6 82.93 B
902 吉豐國際人力資源有限公司 臺中市南區美村南路34號2樓 21 10 46.1 10 87.1 B
903 東合國際開發有限公司 高雄市鳥松區大華里本舘路3之12號1樓 23 -5 47.27 9 74.27 B
904 弘鼎國際人力資源有限公司 臺中市南屯區春社里忠勇路10之68號 24 -5 46.66 10 75.66 B
905 嘉勛國際人力顧問有限公司 桃園市八德區東勇街45巷25號1樓 21 10 47.41 9 87.41 B
906 雙全人力仲介有限公司 臺南市安平區育平里府平路243號1樓 22 10 45.64 8 85.64 B
907 台越管理顧問有限公司 臺中市西屯區工業區三八路8號2樓 21 10 46.63 9.5 87.13 B
908 永和國際人力仲介有限公司 新北市新莊區頭前路115號3樓 20 10 47.24 9 86.24 B
909 美嘉人力資源股份有限公司 臺北市松山區八德路四段106巷2弄14號 17 10 44.93 9.5 81.43 B
910 光宏國際企業有限公司 基隆市七堵區百福里福五街10之2號 20 10 47.45 10 87.45 B
911 大大國際人力資源有限公司 新北市新莊區幸福東路112號 22 10 46.45 7 85.45 B
912 众謹人力仲介有限公司 雲林縣虎尾鎮平和里平和24之61號 23 10 46.94 9 88.94 B
913 長駐人力資源有限公司 臺中市太平區中南路51號1樓 21 10 47.12 8 86.12 B
914 巨興人力仲介有限公司 澎湖縣馬公市陽明里中華路214號1、2樓 22 10 43.27 7 82.27 B
915 朝群人力仲介股份有限公司 新北市中和區中原里立德街113號6樓 24 10 42.19 9 85.19 B
916 康富國際開發事業有限公司 新北市中和區立人街40號3樓 15 10 46.91 8 79.91 B
917 捷安人力資源有限公司 新北市五股區成泰路四段12號9樓之3 24 10 43.27 9 86.27 B
918 金宏軒人力仲介有限公司 桃園市中壢區五權里五族三街39號2樓 22 10 47.5 10 89.5 B
919 嘉倗人力仲介有限公司 澎湖縣馬公市光明里民族路143之2號2樓 23 10 45.64 8 86.64 B
920 金龍人力仲介有限公司 臺北市中正區南昌路2段200號3樓 21 10 35.83 8 74.83 B
921 統聿有限公司 新北市中和區中正路711號1樓 18 10 45.31 9 82.31 B
922 台翰人力資源有限公司 新北市新莊區中和街155巷6號 21 10 44.97 10 85.97 B
923 達康國際開發有限公司 桃園市桃園區大興里春日路987之8號9樓 26 10 44.76 9 89.76 B
924 友順人力資源有限公司 桃園市桃園區中平路102號8樓之3 22 10 46.45 10 88.45 B
925 圓緣國際開發有限公司 花蓮縣花蓮市民勤里中美路71之31號1樓 20 10 45.48 9 84.48 B
926 柏德國際開發有限公司 桃園市桃園區大興西路一段262號7樓 18 10 46.63 8.5 83.13 B
927 永續人力資源顧問有限公司 臺北市中山區中山北路1段72號10樓之3 15 10 44.59 9 78.59 B
928 遠雄人力仲介有限公司 桃園市中壢區環北路398號7樓之6 22 10 42.97 9.3 84.27 B
929 立豪國際有限公司 新北市新店區安興路105號10樓之6 20 10 47.02 8 85.02 B
930 萬傑國際有限公司 桃園市大溪區三元三街33號1樓 20 10 41.44 9 80.44 B
931 金福全有限公司 臺南市將軍區忠興里212之16號1樓 22 10 41.48 10.4 83.88 B
932 衆懋國際有限公司 雲林縣斗六市榴中里石榴路224巷27號 20 10 48.04 9 87.04 B
933 育祺人力仲介有限公司 南投縣南投市南崗二路559號1樓 22 10 46.85 9 87.85 B
934 百伶國際人力資源有限公司 高雄市三民區撫順街136號1樓 23 10 43.32 9 85.32 B
935 凱達國際管理顧問有限公司 臺北市中正區漢口街一段85號9樓 18 10 47.71 10.5 86.21 B
936 長野國際開發有限公司 臺南市東區大同里大同路1段141巷49號1樓 15 10 38.69 7.1 70.79 B
937 德欣人力仲介有限公司 桃園市桃園區同德里同德五街212號3樓 22 10 47.03 10.5 89.53 B
938 仲毅國際有限公司 高雄市三民區壽昌路152號2樓 18 10 43.05 9 80.05 B
939 萬家富國際有限公司 臺北市中山區新生里民權東路2段26號10樓、10樓之1 18 10 43.27 6 77.27 B
940 呈新管理顧問有限公司 新北市中和區景新街292之1號 23 10 46.7 9 88.7 B
941 以勒國際顧問有限公司 新北市新莊區和興街35號3樓 22 10 47.85 10 89.85 B
942 勝格國際顧問有限公司 臺北市中正區林森北路9巷20號1樓 16 10 47.81 9 82.81 B
943 安捷國際人力資源有限公司 臺中市西屯區漢口路二段151號9樓之5 21 10 47.19 9 87.19 B
944 鴻泰人力資源有限公司 宜蘭縣羅東鎮興東路201號 22 10 47.27 10 89.27 B
945 茂川國際人力資源有限公司 新竹縣竹北市光明三路73號2樓 15 10 43.66 8 76.66 B
946 巧妙國際人力資源股份有限公司 桃園市中壢區忠義里中華路一段743巷38弄47號1樓 24 10 46.54 8.5 89.04 B
947 勝竑國際有限公司 臺中市大里區新里里永隆一街265號1樓 22 10 45.25 7 84.25 B
948 新禾顧問有限公司 桃園市桃園區光興里中山北路19號1樓 22 10 47.22 10 89.22 B
949 岑恩管理顧問有限公司 臺南市南區大林路101號1樓 22 10 42.88 8.1 82.98 B
950 友源人力仲介有限公司 臺北市中山區伊通街114號7樓 17 10 47.21 7 81.21 B
951 艾森特人力資源有限公司 雲林縣土庫鎮中興路323號 17 10 47.32 7 81.32 B
952 譽晟科技有限公司 新北市中和區連城路258號10樓之9 13 10 42.1 9 74.1 B
953 安鋒人力資源有限公司 臺北市信義區基隆路2段52號8樓 17 10 39.6 10 76.6 B
954 華泰國際人力資源有限公司 新竹縣竹北市嘉豐十一路二段13號2樓 26 10 45.42 8 89.42 B
955 鑫暘有限公司 高雄市鳳山區中崙二路578巷18號 21 10 46.36 9 86.36 B
956 越誠人力仲介有限公司 宜蘭縣羅東鎮光榮路269之20號12樓 22 10 47.35 9 88.35 B
957 安富國際開發有限公司 臺中市北屯區太順路48號1樓 19 10 47.56 9 85.56 B
958 汎東國際開發有限公司 臺南市永康區中華路7巷20弄38號6樓之3 15 10 45.33 9 79.33 B
959 大新人力顧問有限公司 新竹縣竹北市文孝街53號2樓 21 10 46.32 9 86.32 B
960 源良人力資源有限公司 新北市新莊區中華路2段169號6樓 24 10 41.21 8 83.21 B
961 東翰人力開發有限公司 嘉義市西區福民里南京路361號3樓 22 10 47.22 8 87.22 B
962 牽手人力資源管理顧問有限公司 高雄市鳥松區仁勇路189號1樓 20 10 47.05 9 86.05 B
963 台灣長誠控股有限公司 新北市中和區中和路358號8樓之1 21 10 45.48 9 85.48 B
964 大東開發有限公司 臺中市南屯區大墩六街43號1樓 23 10 47.72 9 89.72 B
965 金星人力資源顧問有限公司 臺中市龍井區遠東街208巷2號 15 10 43.7 7 75.7 B
966 長欣利國際人力顧問有限公司 臺北市中山區集英里天祥路57號6樓 19 10 44.59 10 83.59 B
967 力緻人力仲介有限公司 彰化縣北斗鎮新生里興農路2段426號1樓 24 10 47.46 8 89.46 B
968 旭宏國際人力資源有限公司 雲林縣斗南鎮延平路2段554巷3號 19 10 41.99 7 77.99 B
969 大宏國際人力資源有限公司 新竹縣竹北市興隆路三段37巷67號 24 10 45.46 7 86.46 B
970 優信國際管理顧問有限公司 桃園市中壢區延平路112號2樓 24 10 44 10.2 88.2 B
971 安婕人力資源有限公司 高雄市楠梓區加昌里智群路61號1樓 20 10 47.77 11.8 89.6 B
972 世誠人力資源顧問有限公司 新北市中和區板南路655號18樓 21 10 47.25 11 89.25 B
973 諾巖人才仲介有限公司 桃園市楊梅區環東路291號3樓 16 10 38.32 9.2 73.52 B
974 冠霖人力仲介有限公司 澎湖縣馬公市陽明里永安街27號 19 10 39.42 9 77.42 B
975 毅欣人力資源有限公司 彰化縣彰化市莿桐里彰水路178之7號1樓 22 10 46.74 10 88.74 B
976 兆豐國際管理顧問有限公司 桃園市桃園區光興里忠一路17號 24 10 46.9 9 89.9 B
977 軒澤國際有限公司 高雄市左營區文慈路170巷1號10樓 20 10 47.04 9 86.04 B
978 台灣易簽顧問有限公司 臺北市中山區明水路696號3樓之6 22 10 44.44 11 87.44 B
979 川記船務代理有限公司 高雄市鹽埕區五福四路128之16號、18號 41 10 27 6 84 B
980 喬富管理顧問股份有限公司 新竹市北區新雅里成功路397號1樓 39 10 27 6 82 B
981 英美達文教事業有限公司 新北市五股區新城一路51號7樓 36 10 28 6 80 B
982 藝珂人事顧問股份有限公司 臺北市信義區忠孝東路5段68號10樓 39 -5 32 12 78 B
983 經緯智庫股份有限公司 臺北市大安區敦化南路2段71號9樓 42 -5 32 15 84 B
984 台灣英創管理顧問股份有限公司 臺北市松山區復興北路57號14樓之1 42 10 28 8 88 B
985 工作假期有限公司 臺北市萬華區成都路4號10樓 39 10 32 7 88 B
986 英屬維京群島商浩華國際人力顧問股份有限公司台灣分公司 臺北市松山區敦化北路207號5樓之4 42 10 28 7 87 B
987 艾特管理顧問有限公司 臺北市中山區遼寧街63巷14號1樓 36 10 28 9 83 B
988 九一八國際人力資源有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段148號4樓之3 39 10 28 6 83 B
989 裕品實業股份有限公司 高雄市苓雅區三多四路110號9樓之6 39 10 24 6 79 B
990 星翁企業有限公司 臺北市中山區林森北路133巷63號1樓 25 10 32 6 73 B
991 盟恩企管顧問有限公司 臺北市中山區南京東路三段9號6樓之3 42 10 28 9 89 B
992 德倫思管理顧問有限公司 臺北市內湖區堤頂大道二段415號7樓 26 10 28 6 70 B
993 全國人材有限公司 桃園市大園區橫峰里領航北路4段358號2樓 38 10 32 6 86 B
994 首席國際獵才有限公司 臺中市西區公益路161號3樓之6 42 10 17 6 75 B
995 台灣次世代教育有限公司 臺北市中正區重慶南路1段10號8樓 42 10 28 7 87 B
996 台灣拓步人材管理顧問有限公司 臺北市中山區長春路172號10樓之5 41 10 28 7 86 B
997 統禾企業有限公司 高雄市鼓山區裕興路104號 19 -5 47.54 8 69.54 C
998 吉慶人力仲介股份有限公司 新北市中和區中和路196巷3號1樓 18 -5 46.2 9 68.2 C
999 英資有限公司 高雄市鼓山區中華一路350號6樓 21 -10 47.19 6.1 64.29 C
1000 富裕人力仲介有限公司 屏東縣東港鎮東和里博愛街171之8號1樓 18 10 33.09 7 68.09 C
1001 安泰人力仲介有限公司 臺北市大安區信義路4段263號12樓之3 14 10 30.74 8 62.74 C
1002 上仁人力資源管理顧問有限公司 新北市新莊區新北大道3段67號11樓之8 15 10 28.37 10 63.37 C
1003 安傑人力資源管理顧問有限公司 新北市三重區重新路4段144巷12號1樓 11 -5 43.78 10 59.78 C
1004 中冠人力資源有限公司 高雄市鼓山區博愛二路351號13樓 14 10 27.24 10 61.24 C
1005 立揚國際企業有限公司 臺中市東區自由路3段171號2樓之1 19 -5 45.92 9 68.92 C
1006 友源國際開發有限公司 臺北市中山區伊通街114號3樓 21 -5 43.14 9.5 68.64 C
1007 居家國際開發有限公司 花蓮縣花蓮市中興路230號1樓 22 -5 39.7 8 64.7 C
1008 西聯國際有限公司 桃園市桃園區延平路15號1樓 5 10 30.67 9 54.67 C
1009 北海岸國際開發有限公司 新北市金山區慈護街13號1樓 15 10 35.11 9 69.11 C
1010 貳金街實業有限公司 新北市樹林區潭興街107巷21弄22號2樓 22 -5 45.62 7 69.62 C
1011 上陽國際人力顧問有限公司 花蓮縣花蓮市國聯里國聯三路53號9樓之1 17 -5 45.95 8 65.95 C
1012 騰達國際人力開發有限公司 臺南市永康區北灣里文賢街132號1樓 12 10 37.56 6 65.56 C
1013 國佳人力資源有限公司 高雄市苓雅區福安路35巷1號8樓之2 11 10 33.08 9 63.08 C
1014 長榮國際顧問有限公司 桃園市中壢區自強里永強街10號1樓 14 10 32.95 11.5 68.45 C
1015 合泰國際開發有限公司 臺北市中正區和平西路2段141號2樓之8 14 10 30.65 8 62.65 C
1016 曜上國際開發有限公司 桃園市中壢區篤行里華美一路33巷42號1樓 11 10 19.55 7 47.55 C
1017 泉芯禾國際開發有限公司 高雄市鳳山區鎮東街108號2樓 8 -5 25.26 9 37.26 C
1018 昇宏人力資源管理顧問有限公司 臺中市北區中清路一段658號2樓 11 10 40.84 8 69.84 C
1019 巨興人力資源有限公司 基隆市中正區砂子里北寧路327號3樓 15 -5 30.43 7 47.43 C
1020 聯通人資管理顧問有限公司 臺南市北區光武里北門路2段547巷10號 13 10 26.36 8 57.36 C
1021 全家人力仲介有限公司 臺北市中山區吉林路12之3號4樓 9 10 35.79 8 62.79 C
1022 景頁有限公司 宜蘭縣冬山鄉清溝村義成路3段205號3樓 7 10 22.92 7 46.92 C
1023 羿龍國際開發有限公司 臺南市東區裕信三街101號 15 10 25.24 7 57.24 C
1024 佑達人力資源管理顧問有限公司 臺南市安平區永華三街261號1樓 16 10 35.54 8.2 69.74 C
1025 全美人力資源有限公司 臺南市安平區國平里健康三街152號7樓之2 9 10 24.72 8 51.72 C
1026 克恩管理顧問有限公司 高雄市苓雅區中華四路57號7樓之2 16 -5 47.17 10 68.17 C
1027 旭海國際企業有限公司 高雄市楠梓區土庫三路2號1樓 23 -10 46.95 7 66.95 C
1028 勝發人力仲介有限公司 宜蘭縣蘇澳鎮南安里南安路88號1樓 9 10 29.81 8 56.81 C
1029 晉佑國際開發有限公司 高雄市鳥松區大華里球場路42巷8號1樓 14 10 24.22 10 58.22 C
1030 佳蓓人力資源有限公司 新北市板橋區崑崙里篤行路1段8號1樓 14 10 27.68 6 57.68 C
1031 廣達鑫人力資源有限公司 高雄市大寮區鳳屏一路171號1樓 10 10 29.62 10 59.62 C
1032 巧幫手人力仲介有限公司 臺中市北屯區天津路3段67號6樓 15 -5 27.08 7 44.08 C
1033 欣玖人力資源有限公司 花蓮縣花蓮市建中街3號 8 10 30.25 8 56.25 C
1034 大東國際人力仲介有限公司 花蓮縣花蓮市國裕里中央路4段6號1樓 14 10 31.15 8 63.15 C
1035 海銘國際有限公司 高雄市左營區文學路673號14樓之2 4 10 15.57 7 36.57 C
1036 好士特事業有限公司 臺北市萬華區西園路1段200號7樓之5 10 10 17 12 49 C
1037 東聯互動股份有限公司 新北市中和區中山路2段118號4樓之3 25 10 22 6 63 C
1038 台灣英特科股份有限公司 臺北市中山區民權東路3段75巷2弄7號1樓 28 10 20 6 64 C
1039 萬豐人力資源管理顧問有限公司 臺北市大安區敦化南路2段59號3樓之2 20 10 20 7 57 C
1040 双橋文教有限公司 臺北市中正區忠孝西路一段50號16樓 23 10 17 6 56 C
1041 美商佰德管理顧問有限公司台灣分公司 臺北市內湖區瑞光路441號6樓 26 10 20 9 65 C
1042 智理管理顧問股份有限公司 臺北市內湖區基湖路3巷9號4樓之2 28 10 20 10 68 C

Cần tư vấn thông tin, hãy liên hệ với đội ngũ tư vấn để được hỗ trợ nhanh nhất!

098.345.8808098.345.8808 0986.894.3090986.894.309 098.10234.08098.10234.08

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of