Tuyển 60 nữ điện tử miễn phí xuất cảnh

     Do nhu cầu tuyển dụng và đào tạo nhân lực cho nhà máy đang mở tại Việt Nam, công ty chúng tôi cần tuyển 60 nữ miễn phí xuất cảnh với yêu cầu cụ thể như sau : …