Tuyển nam làm cốt thép quay lại Nhật Bản tháng 12/2019

Do nhu cầu thực tế Nhật Bản đang thiếu hụt lượng lớn lực lượng lao động do sự già hóa dân số. Đặc biệt là lao động về ngành nghề xây dựng. Bên cạnh đó với bộ luật mới thông…