Kinh nghiệm chuyển tiền từ Nhật về Việt Nam

Mức thu nhập nói chung của một lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản là khoảng 15-40 triệu đồng/ tháng. Đây là mức thu nhập được thống kê qua tham khảo thực tế từ nhiều trường hợp…

Cách đọc bảng lương cho thực tập sinh ở Nhật Bản

Đi làm hàng tháng ai cũng mong muốn được nhận lương, đối với các bạn đang làm việc ở nhật bản sau khi nhận lương có nhiều bạn thắc mắc không biết các khoản khấu trừ và lương thực lĩnh…